Arbeidsongeschiktheid

Moederschapsverlof: nieuwe regelgeving (retroactief vanaf 1 maart 2020)

24.06.2020 Gezondheid
Vanaf 1 maart worden de tijdelijke werkloosheidsdagen in de facultatieve voorbevallingsrust gelijkgesteld met gewerkte dagen en zijn overdraagbaar naar de facultatieve nabevallingsrust.

Goed nieuws voor de moeders die sinds 1 maart door overmacht tijdelijk werkloos werden en daardoor een kortere nabevallingsrust kregen. Deze werkloosheidsdagen in de facultatieve voorbevallingsrust werden immers voor 1 maart niet gelijkgesteld met gewerkte dagen en waren dus niet overdraagbaar naar de facultatieve nabevallingsrust.

Vanaf 1 maart worden die dagen (of periode) gelijkgesteld met gewerkte dagen. Indien ze vallen in de prenatale periode van de 6e week t.e.m. de 2e week voor de bevallingsdatum, mogen ze dan ook overgedragen worden naar de postnatale rust.

Dit geldt nu ook voor de tijdelijke werkloosheidsdagen om economische redenen bij bedienden (was al zo bij arbeiders).

 

Bijkomend heeft de wetgever nu ook de dagen arbeidsongeschiktheid en de dagen volledige werkverwijdering* overdraagbaar gemaakt.

 

*Onder volledige werkverwijdering verstaan we:

  • Voltijds actief bij één werkgever en volledige werkverwijdering bij die werkgever.
  • Actief bij 2 werkgevers en volledige werkverwijdering bij die 2 werkgevers
  • Actief bij 2 werkgevers en volledige werkverwijdering bij een van die 2 werkgevers

 

Het geval van dedeeltijdse werkverwijdering bij 1 werkgeveren dus met behoud van een activiteit in het bedrijf, valt dus NIET onder deze wijziging van de regelgeving, deze gewerkte dagen zijn niet overdraagbaar!

 

In praktijk betekent dit dus dat iedereen die zich in 1 van bovenvermelde situaties bevindt, nog recht kan hebben op 14 weken nabevallingsrust indien je er niet zelf voor gekozen hebben om reeds vroeger (voor de verplichte week prenatale rust) in moederschapsrust te gaan. Het is dus aan de aanstaande moeders om te beslissen wanneer de moederschapsrust aanvangt, ook al zijn ze arbeidsongeschikt, werkloos of in werkverwijdering in de weken voor de bevalling.  

De extra week nabevallingsrust in geval van arbeidsongeschiktheid in de 6 (of 8 bij een meerling) weken vóór de bevalling wordt geschrapt. Er werd echter een overgangsmaatregel voorzien voor klanten die slechts maximaal 4 (of 6 bij een meerling) weken kunnen overbrengen naar de nabevallingsrust. De wetgeving gaat immers pas in vanaf 1 maart. De weken arbeidsongeschiktheid voor 1 maart  kunnen niet overgebracht worden ook al vallen ze binnen de 6 weken voor de bevallingsdatum.