Nieuw ouderencharter als leidraad voor coronamaatregelen

08.07.2020 Gezondheid
Leeftijd is niet langer het criterium om te bepalen wie tot een corona-risicogroep behoort. In een nieuw ouderencharter wil men naar de persoonlijke gezondheid kijken om te bepalen of iemand al dan niet tot een risicogroep behoort, als er coronamaatregelen worden genomen.

De ene 65-plusser is de andere niet. Toch werden zijn tijdens de coronacrisis volledig als risicogroep beschouwd. Nu de maatregelen worden teruggeschroefd, wilde de Vlaamse Ouderenraad en het Vlaamse Mantelzorgplatform een charter om te bekijken hoe ook ouderen hun activiteiten op een veilige manier kunnen hervatten.

In dat charter is leeftijd niet langer bepalend voor wat wel of niet mag. Voortaan is de persoonlijke gezondheidssituatie bepalend of iemand tot een risicogroep behoort of niet. Senioren mogen die inschatting zelf maken, al moeten ze natuurlijk altijd de wettelijke geldende maatregelen respecteren.

Het charter schuift 3 principes naar voor:

  1. Volg steeds de algemene richtlijnen om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen
  2. Schat je persoonlijk gezondheidsrisico in voor je aan een activiteit begint
  3. Hou rekening met de risico’s die samenhangen met de activiteit

Bij iedere vorm van twijfel, is de huisarts de aangewezen persoon om advies te vragen.

Dit charter kwam tot stand in overleg met de Vlaamse Ouderenraad, OKRA vzw, het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw, het Vlaams Mantelzorgplatform, het Vlaams Patiëntenplatform, Domus Medica, de Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie en GEES-voorzitter prof. Dr. Erika Vlieghe.