Terugbetaling eerstelijnspsychologische sessies uitgebreid naar alle leeftijden

28.07.2020 Gezondheid
De uitbreiding naar alle leeftijden komt er na de eerdere maatregelen in het kader van de COVID-19-crisis, oa om vanaf nu ook videoconsultaties bij een klinisch psycholoog of orthopedagoog terug te betalen.

Op die manier kunnen mensen psychologische zorg inschakelen zonder dat ze zich daar fysiek voor moeten verplaatsen.

De terugbetaling van eerstelijnspsychologische zorg ging een jaar geleden van start: 18- tot 64-jarigen kunnen sindsdien rekenen op terugbetaalde hulp door een geconventioneerde klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog. Dat geldt voor vaak voorkomende psychische problemen zoals angst of depressie.


Mensen hebben recht op maximaal 8 sessies per jaar, na verwijzing door een arts. Per sessie betaalt de patiënt € 11,2, wie recht heeft een verhoogde tegemoetkoming € 4. De rest van het bedrag krijgt de klinisch psycholoog of orthopedagoog van het ziekenfonds.


De conventie is nu uitgebreid naar min-achttienjarigen en vijfenzestigplussers.