tandartsbezoek tijdens Covid-19

Terugbetaling tandartsbezoek in kader van de COVID-19-crisis

09.11.2020 Gezondheid
Ben je omwille van COVID-19 niet naar de tandarts kunnen gaan in 2020? Dan lees je best even verder.

In het kader van het mondzorgtraject of voor de tandsteenverwijdering is de terugbetaling afhankelijk van de verstrekkingen tandverzorging in het voorgaande kalenderjaar. Omwille van COVID-19 is de kans echter groot dat een tandartsbezoek in 2020 niet meer gelukt is. Om een lagere terugbetaling te vermijden voor de verstrekkingen in 2021 werd de terugbetalingsvoorwaarde aangepast. Er zal voor de verstrekkingen van 2021 in het kader van het mondzorgtraject of de tandsteenverwijdering gekeken worden naar de verstrekkingen van de twee voorgaande kalenderjaren. Dus niet enkel naar 2020, maar ook naar 2019. 

Versoepelingen Dentalia Plus

Voor Dentalia Plus is preventie eveneens een prioriteit. Door jullie aan te moedigen om jaarlijks op controle te gaan, willen we erger voorkomen. Jullie kunnen dus, net zoals in de verplichte verzekering, alleen aanspraak maken op de maximale terugbetaling van 80% (voor curatieve zorg, tandprotheses en -implantaten, en in de parodontologie), als jullie in het voorgaande kalenderjaar aan preventie hebben gedaan. 

Als gevolg van de COVID-19-crisis hebben wij deze tegemoetkomingsvoorwaarde versoepeld. Om uit te maken of je in aanmerking komt voor de terugbetaling van  80%, kijken we naar de twee voorgaande kalenderjaren, dus naar 2020 én 2019. 

Heb je nog geen tandverzekering bij OZ?

Ontdek Dentalia Plus hier en sluit in 1-2-3 online aan!