De dubbele functie van triage- en afnamecentra

29.10.2020 Gezondheid
Hier vind je een lijst en kaart van de triage-en afnamecentra die het RIZIV ondersteunt.

Triage- en afnamecentra zijn specifieke centra met een bewuste, dubbele functie:

  • Triagefunctie: onderzoeken patiënten die mogelijk besmet zijn met COVID-19, na verwijzing door een arts. Patiënten hoeven niet naar de wachtzaal van een huisarts of naar de spoedafdeling van een ziekenhuis, waar ze anderen kunnen besmetten. Indien nodig worden zij na onderzoek doorverwezen naar het ziekenhuis voor hospitalisatie.
  • Afnamefunctie: nemen stalen af van mensen die zich moeten laten testen (op voorschrift van een dokter, na verblijf in een rode zone, in het kader van tracing, of omdat ze naar een land reizen dat eist dat binnenkomende reizigers een negatief testresultaat voorleggen).

Vind een triage- en afnamecentrum bij jou in de buurt

Kaart met triage- en afnamecentra

Hier vind je het adres van elk centrum, de precieze plaats waar de afnames plaatvinden, de openingsuren en –dagen en de toegangsvoorwaarden (vrije toegang, op afspraak, etc.). Elk centrum legt zijn eigen toegangsvoorwaarden vast in functie van de lokale situatie.

Lijst met de triage- en afnamecentra die op dit ogenblik actief zijn. Op het tweede tabblad van het bestand vind je de plaatsen van afname en hun openingsuren terug.