Een aanvullende uitkering voor werknemers die arbeidsongeschikt worden tijdens de COVID-19-periode

29.10.2020 Gezondheid
Loontrekkende én arbeidsongeschikt geworden sinds 1 maart 2020? Dan heb je mogelijk recht op een covid-19 premie

Heb je recht op de aanvullende primaire ongeschiktheidsuitkering?

 Je ontvangt een aanvullende primaire ongeschiktheidsuitkering als je al de volgende voorwaarden vervult:

  • Je bent ten vroegste vanaf 1 maart 2020 (niet voordien) arbeidsongeschikt erkend.
  • Je bent verbonden door een arbeidsovereenkomst of gelijkgesteld.
  • Jouw dagelijks brutoloon is lager dan € 132,9990 (als je bv. een vast maandloon ontvangt, dan zal jouw maandelijks brutoloon worden gedeeld door 26).

Hoeveel bedraagt de aanvullende primaire ongeschiktheidsuitkering?

Het dagbedrag van jouw primaire ongeschiktheidsuitkering bedraagt 60 % van je dagelijks brutoloon (als je bv. een vast maandloon ontvangt, dan zal jouw maandelijks brutoloon worden gedeeld door 26).

Het dagbedrag van jouw aanvullende primaire ongeschiktheidsuitkering wordt vastgesteld op 10 % van je bruto dagloon, en het resultaat verhoogt vervolgens met € 5,63.

Maximaal totaalbedrag

De som van jouw primaire arbeidsongeschiktheidsuitkering en je aanvullende uitkering zal geen € 79,80 per dag mogen overschrijden. Als dat het geval is, dan zal jouw aanvullende uitkering dus worden beperkt.

Gewaarborgd minimaal totaalbedrag

De som van je primaire ongeschiktheidsuitkering en je aanvullende uitkering zal niet lager mogen zijn dan € 61,22 per dag. Als dat het geval is, dan zal dat bedrag van € 61,22 je dus worden gewaarborgd via de toekenning van een hogere aanvullende primaire ongeschiktheidsuitkering.

Voorbeeld 1

Jouw bruto dagloon bedraagt € 100. Je primaire ongeschiktheidsuitkering bedraagt dus € 60 (60 % van je bruto dagloon). Je aanvullende primaire ongeschiktheidsuitkering bedraagt € 15,63 (10 % van € 100 = € 10 + € 5,63). Je zal dus in totaal € 75,63 ontvangen (€ 60 + € 15,63).

Voorbeeld 2

Jouw bruto dagloon bedraagt € 120. Je primaire ongeschiktheidsuitkering bedraagt dus € 72 (60 % van je bruto dagloon). Jouw aanvullende primaire ongeschiktheidsuitkering zou normaal € 17,63 bedragen (10 % van € 120 = € 12 + € 5,63). Zij zal echter worden beperkt tot € 7,80 (€ 79,80 - € 72 ) om niet het maximale totaalbedrag te overschrijden. Je zal dus in totaal € 79,80 ontvangen (€ 72 + € 7,80 ).

Voorbeeld 3

Jouw bruto dagloon bedraagt € 75. Je primaire ongeschiktheidsuitkering bedraagt dus € 45 (60 % van jouw bruto dagloon). Je aanvullende primaire ongeschiktheidsuitkering zou normaal € 13,13 bedragen (10 % van € 75 = € 7,5 + € 5,63 ). Zij zal echter worden verhoogd tot € 16,22 (€ 61,22 - € 45) om niet onder het gewaarborgde minimale totaalbedrag van € 61,22 te liggen. Je zal dus in totaal € 61,22 ontvangen (€ 45 + € 16,22).

Let op: bedrijfsvoorheffing!
Jouw ziekenfonds zal nog een voorheffing (in principe 11,11 %) inhouden op het dagbedrag van je aanvullende primaire ongeschiktheidsuitkering.

Wanneer is de aanvullende primaire ongeschiktheidsuitkering van toepassing?

Je hebt recht op de aanvullende primaire ongeschiktheidsuitkering voor de periode van jouw arbeidsongeschiktheid die loopt vanaf 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020.

Wanneer zal je de aanvullende primaire ongeschiktheidsuitkering ontvangen?

Jouw ziekenfonds zal de aanvullende uitkering uiterlijk op 1 november 2020 betalen voor de periode van primaire ongeschiktheid die aan die betaaldatum voorafgaat.

Daarna zal het ziekenfonds de aanvullende uitkering betalen samen met jouw primaire ongeschiktheidsuitkeringen voor de maanden november en december 2020.