Aanvullende uitkeringen in kader van Corona verlengd tot 30/09/2021

10.06.2021 Gezondheid
De aanvullende uitkeringen worden verlengd tot 30/06/2021. Dit voor zowel de aanvullende uitkering voor arbeidsongeschiktheid als voor de aanvullende crisisuitkering voor samenwonende zelfstandigen.

Meer info over beide uitkeringen: