De coronacijfers blijven alsmaar stijgen. Ook als ziekenfonds voelen we de impact hiervan zeer hard. We merken een enorme toename van het aantal telefoons en doktersbriefjes, waardoor de wachttijden oplopen. Onze medewerkers doen er alles aan om je zo snel mogelijk te helpen en bedanken je voor je begrip. Lees meer
Antibiotica

Tijdens de COVID-19-pandemie gebruikten we minder, maar nog altijd teveel, antibiotica

17.11.2021 Gezondheid
Naar aanleiding van de “World Antimicrobial Awareness Week” (Internationale week voor Verstandig gebruik van Antibiotica), wordt er wereldwijd gevraagd om aandacht te besteden aan het belang van een correct gebruik van antibiotica, om zo resistentie te voorkomen. Want verkeerd gebruik van antibiotica kan bacteriën immers resistent maken, waardoor ernstige ziekten niet meer goed behandeld kunnen worden.

De Onafhankelijke Ziekenfondsen hebben de evolutie van het antibioticagebruik van hun leden onder de loep genomen. Hier zijn enkele resultaten:

  • In 2020 werden er 575 antibioticavoorschriften per 1.000 rechthebbenden afgeleverd, terwijl die in 2019 nog 735 was. Dit is een stap in de goede richting, maar nog steeds verwijdert van de nationale doelstelling van 400 antibioticavoorschriften per 1.000 rechthebbenden voor 2020.

  • In 2020 werd er nog aan 1 op de 4 leden een antibioticum voorgeschreven: het aandeel van de leden van de Onafhankelijke Ziekenfondsen dat antibiotica gebruikte daalde van 36,7% tot 32,3% in 2019 en 25,5% in 2020.

  • Bijna de helft van de gebruikte antibiotica zijn tweedelijns antibiotica, een kleine verbetering sinds 2015 maar nog ver verwijderd van de het doel van de Wereldgezondheidsorganisatie (slechts 40% van het volume zijn tweedelijnsantibiotica). Tweedelijns antibiotica zijn antibiotica die gebruikt worden wanneer de standaardbehandeling niet of onvoldoende werkt.

  • Het antibioticagebruik stijgt met de leeftijd: het dagelijkse volume per rechthebbende ligt bijna 5 keer hoger bij 80+ers dan bij -9-jarigen in 2020

2020 was een uitzonderlijk jaar op verschillende vlakken. Ook het antibioticagebruik werd beïnvloed door COVID-19. In ons land piekt het antibioticagebruik doorgaans van eind december tot begin februari. Maar in 2020 was dat anders omwille van de genomen maatregelen tijdens de pandemie, zoals sociale afstand bewaren, mondmaskers dragen, telewerken, gesloten crèches en scholen,… Samen met een beter hygiënisch gedrag (zoals het regelmatig wassen van de handen) hebben deze maatregelen waarschijnlijk deels bijgedragen tot de daling in antibioticagebruik. Ook het uitstellen van zorg en consultaties tijdens de pandemie biedt een mogelijke verklaring.

Maatregelen die genomen werden in het kader van de COVID-pandemie en die bedoeld zijn om de viruscirculatie te verminderen, hebben dus waarschijnlijk ook een invloed op het antibioticagebruik. Hopelijk geraken deze gewoonten die tijdens COVID nog belangrijker werden (thuisblijven als je ziek bent, een goede hand- en hoesthygiëne, …) blijvend ingeburgerd en dragen ze bij aan een duurzaam effect op het antibioticagebruik en op antibioticaresistentie. Op die manier blijven de antibiotica ter beschikking van mensen die het echt nodig hebben.

 

Hoe gebruik je juist antibiotica en wat is een antibiotic guardian? Lees er hier meer over.