Arbeidsongeschikt

Toekenning van minimumuitkering vanaf 5e maand arbeidsongeschiktheid

05.01.2021 Gezondheid
Vanaf 1 januari 2021 wordt aan bepaalde categorieën van mensen in arbeidsongeschiktheid een minimumuitkering toegekend vanaf de vijfde maand arbeidsongeschiktheid. Voordien werd dit enkel vanaf de 7e maand gewaarborgd.

Welke dossiers komen in aanmerking?

  • Alle lopende dossiers die op 01/01/2021 al de 1ste dag van de 5e maand hebben bereikt.
  • Alle dossiers die ten vroegste vanaf 01/01/2021 de 1ste dag van de 5e maand bereiken.

Praktisch gezien komt het er op neer dat je voor de vijfde en zesde maand arbeidsongeschiktheid aanspraak kan maken op dit nieuwe gewaarborgde minimum. Vanaf de zevende maand arbeidsongeschiktheid blijven de huidige stelsels van minima onveranderd.

Welke gerechtigde kunnen aanspraak maken op deze uitkering?

Alle gerechtigden van het werknemersstelsel hebben recht op deze minimumuitkering. Het gaat onder meer over:

  • Arbeiders en bedienden;
  • Leerlingen van de stelsels alternerend leren;
  • Deeltijds werknemers met behoud van rechten;
  • Volledig gecontroleerde werklozen;

Over welk bedrag spreken we?

Het betreft een forfaitair dagbedrag van 49,6804 euro.

Er is wel een begrenzing ingebouwd. Als het brutomaandloon lager is dan 1291,68 euro wordt het dagbedrag beperkt om te zorgen dat het bedrag van de uitkeringen niet hoger wordt dan het bruto maandloon.

Opgelet

In bepaalde situaties wordt het minimum niet gewaarborgd. Dit is het geval als je naast je arbeidsongeschiktheidsuitkering ook aanspraak kan maken op een ander inkomen. Zoals bijvoorbeeld tijdens een periode gedekt door een gedeeltelijke loopbaanonderbreking, een contractbreukvergoeding of een inkomen als statutair ambtenaar.