Verhoogde uitkeringen vanaf 1 september 2021

13.09.2021 Gezondheid
Sinds 1 september 2021 zijn de sociale uitkeringen gestegen met 2%.

Naar aanleiding van de overschrijding van de spilindex zijn de sociale uitkeringen gestegen met 2%. Het gaat om uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid, invaliditeit, uitkeringen toegekend in het kader van de bescherming van het moederschap (zwangerschap, werkverwijdering, geboorteverlof, adoptie-en pleegouder).

Een verhoging (indexering) van de sociale toeslagen vindt plaats wanneer de gezondheidsindex (een indicator die wordt gebruikt om lonen en huur te verhogen) hoger ligt dan de spilindex (een indicator die wordt gebruikt voor sociale uitkeringen) om ervoor te zorgen dat er een aanpassing is aan de kosten van levensonderhoud.

De vorige indexatie dateerde van 1 maart 2020.