Stoppen met roken

Roken in de auto in het bijzijn van minderjarigen? Schadelijk én strafbaar!

16.03.2021 Gezondheid
Passief roken in de auto is bijzonder schadelijk. En kinderen zijn de voornaamste slachtoffers. Omdat hun immuunsysteem nog niet volgroeid is, zijn zij veel kwetsbaarder dan volwassenen en lopen zij een groter risico om ernstige ziekten te krijgen. Ook al is passief roken in de auto inmiddels ook strafbaar, toch wordt het verbod nog niet door iedereen nageleefd.

In 2018 besliste de Vlaamse Overheid dat je niet langer mag roken in de auto als er kinderen onder de 16 jaar meerijden. Dat verbod kreeg in 2019 navolging in Wallonië, en de federale overheid trok ook nog eens de leeftijdgrens op van 16 naar 18 jaar.

Om deze problematiek opnieuw onder de aandacht te brengen, lanceert de FOD Volksgezondheid een video over passief roken in auto's . Die herinnert er tegelijk aan dat bij niet-naleving van het verbod minimumboetes van 208 euro worden uitgeschreven.

 

Stoppen met roken in de auto? Ga nog een stap verder!

Stoppen met roken in de auto is een goed begin. Maar vollédig stoppen met roken, da’s waar we jou bij OZ bij willen ondersteunen. Beslissen om te stoppen is trouwens al de eerste stap in de goede richting.

Heb je al meermaals geprobeerd zonder resultaat? Geen nood. Uit elke rookstoppoging zijn lessen te trekken voor de volgende keer. Veel rokers stoppen op eigen houtje, maar niet iedereen slaagt hierin. Iedereen reageert nu eenmaal anders op een verslaving en soms heb je gewoon hulp nodig. Er zijn verschillende (gratis) initiatieven waarop je beroep kan doen. wij hebben ze voor jou opgelijst.

Ontdek de gratis rookstop-initiatieven >>