Vaccinatie eerstelijnsverzorgers start vanaf 15 februari

04.02.2021 Gezondheid
Zo goed als alle vaccinatiecentra in Vlaanderen hebben aangegeven operationeel te kunnen zijn tegen 15 februari. De eersten die een uitnodiging zullen ontvangen voor hun COVID-19 vaccinatie in een vaccinatiecentrum zijn de zorgverleners uit de eerste lijn.

Zorgpersoneel eerste lijn: om wie gaat het?

Eerstelijnsverzorgers, zoals thuisverpleegkundigen en huisartsen, hebben binnen de vaccinatiestrategie dezelfde prioriteit als het personeel in de ziekenhuizen. Hun frequente contacten met patiënten maken dat het risico op besmetting hoger ligt. Zo’n 11.000 eerstelijnsverzorgers werden inmiddels al gevaccineerd met de resterende vaccindosissen van woonzorgcentra in hun regio. De grootschalige vaccinatie voor zorgverleners uit de eerste lijn start dus vanaf 15 februari.

De eersten die zullen worden uitgenodigd is het zogenaamde frontliniepersoneel

  • Huisartsen
  • Thuisverpleegkundigen
  • Verzorgenden van de diensten voor gezinszorg
  • Bepaalde specialisten buiten de ziekenhuizen die hoogrisico patiëntencontact hebben (neus-keel-oor, pneumo & pediatrie)
  • Tandartsen en mondhygiënisten
  • Personeel van de vaccinatiecentra en de test- en triagecentra
  • Medewerkers van de overheid en de het lokale initiatieven die plaatsbezoeken doen bij besmette personen of in zorgvoorzieningen.

Meer info?

Op laatjevaccineren.be vind je altijd de meest recente bevestigde info over het vaccin tegen COVID-19 en over de vaccinatiestrategie in Vlaanderen.