Vaccin Johnson & Johnson: enkel voor 41-plussers

02.06.2021 Gezondheid
De Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid heeft besloten het gebruik van het vaccin van Johnson & Johnson (Janssen) tijdelijk te beperken tot personen van 41 jaar en ouder. Alvorens verdere beslissingen te nemen, acht de IMC het van belang dat het EMA (Europees Geneesmiddelenagentschap) de voordelen en risico's van het vaccin van Janssen opnieuw evalueert.

De Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid heeft besloten het gebruik van het vaccin van Johnson & Johnson (Janssen) tijdelijk te beperken tot personen van 41 jaar en ouder. Alvorens verdere beslissingen te nemen, acht de IMC het van belang dat het EMA (Europees Geneesmiddelenagentschap) de voordelen en risico's van het vaccin van Janssen opnieuw evalueert.

Algemene bevolking: vanaf 41 jaar

Deze beslissing van de Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid, het orgaan waarin alle ministers samenkomen die belast zijn met gezondheid in België, komt er na het overlijden van een patiënt van 40 jaar, dat gelinkt zou kunnen worden aan de toediening van het vaccin. De patiënte werd gevaccineerd met het Johnson & Johnsonvaccin via haar (buitenlandse) werkgever, en dus buiten de Belgische campagne om. Het EMA, het Europees Geneesmiddelenbureau, werd onmiddellijk gecontacteerd met de vraag om het verband tussen het overlijden en toediening van het vaccin zo snel als mogelijk te evalueren. Op basis van de info die momenteel beschikbaar is over de neveneffecten gemeld aan het EMA, heeft de IMC beslist om het vaccin van Janssen tijdelijk enkel toe te dienen aan de bevolkingsgroep vanaf 41 jaar, in afwachting van een meer gedetailleerde analyse.

Beperkte stock

De leveringen aan België van het Janssen-vaccin zijn tot nu toe erg beperkt qua aantallen (om en bij de 40.000 toedieningen). 80 % van alle toedieningen tot nu toe heeft plaatsgevonden bij personen boven de 45 jaar. Het vaccin wordt in onze vaccinatiestrategie prioritair ingezet voor de thuisvaccinatie van ouderen en de vaccinatie van een aantal precaire groepen zoals daklozen en mensen zonder papieren Daar biedt de toediening van slechts één dosis een belangrijk voordeel.

Meer info over het Janssen-vaccin