Gunstig advies over Pfizer vaccin voor 16- tot 17-jarigen

31.05.2021 Gezondheid
De Hoge Gezondheidsraad (HGR) heeft zeer onlangs een gunstig advies uitgebracht over de vaccinatie van jongeren van 16 tot 17 jaar met het vaccin van Pfizer. Ziehier wat meer details over zijn aanbevelingen!

De HGR brengt een gunstig advies uit over de vaccinatie van 16- tot 17-jarigen met het vaccin van Pfizer

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) heeft zeer onlangs een gunstig advies uitgebracht over de vaccinatie van jongeren van 16 tot 17 jaar met het vaccin van Pfizer. Ziehier wat meer details over zijn aanbevelingen!

Vaccinatie van 16- tot 17-jarigen

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) is een wetenschappelijk orgaan dat deskundigen bijeenbrengt en adviezen formuleert op grond waarvan de autoriteiten beslissingen kunnen nemen. Begin mei werd aan de HGR gevraagd om een advies uit te brengen over de vaccinatie van 16- tot 17-jarigen tegen het coronavirus. De Raad heeft zich recentelijk uitgesproken voor de vaccinatie van die leeftijdsgroep met het door Pfizer/BioNTech ontwikkelde vaccin (Comirnaty®). Concreet raadt de HGR aan dat jongeren in deze leeftijdsgroep gevaccineerd worden volgens de regels die de Taskforce aanbevolen heeft voor de algemene bevolking. De HGR adviseert verder dat 16- tot 17-jarigen met een co-morbiditeit snel zouden worden gevaccineerd, net als patiënten ouder dan 18 jaar met een co-morbiditeit. Bovendien had de HGR eerder al gesteld dat speciale aandacht moest uitgaan naar de naaste familieleden die onder hetzelfde dak wonen als een immuno-gecompromitteerde persoon. De leeftijdsgroep van 16 à 17 jaar werd daar al mede beoogd.

De andere vaccins die gebruikt worden tegen het coronavirus zijn op dit moment nog niet goedgekeurd voor gebruik in de leeftijdsgroep van 16-17 jarigen. Van zodra dit het geval is, zouden ook deze vaccins ingezet kunnen worden.

Wat is het voordeel?

De 16- tot 17-jarigen vertegenwoordigen ongeveer 2,16% van de Belgische bevolking. Zij lopen weinig risico in termen van overlijden of ziekte als gevolg van COVID-19 (het individuele voordeel van vaccinatie is voor hen dus klein), maar ze kunnen wel bijdragen tot de verspreiding van het virus. Adolescenten hebben immers meer sociale contacten. Door deze leeftijdsgroep te vaccineren, zou de overdracht van het virus dus beperkt kunnen worden. De stress die gepaard gaat met de circulatie van het virus in scholen zou zo kunnen verminderen, er zouden minder klassen gesloten moeten worden, enz. De betrokkenheid van de jongeren zou ook een positieve impact kunnen hebben op de vaccinatiecampagne. Maar volgens de HGR roept dit voorstel ook enkele ethische vragen op. Het effect van de inenting van deze adolescenten op de druk op de ziekenhuizen en de intensive care afdelingen zal waarschijnlijk verwaarloosbaar zijn. En is het wel verantwoord om jongeren die geen risico lopen, in te enten op een moment waarop oudere en meer kwetsbare patiënten in andere landen nog geen toegang hebben tot vaccinatie, omdat de vaccins nog niet massaal beschikbaar zijn in de hele wereld?

Het is nu aan de autoriteiten om op basis van deze aanbevelingen beslissingen te nemen!

Meer info?

Lees het volledige HGR-advies: www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/20210518_hgr-9655_vaccinatie_jongeren_covid-19_deel1_16-17_vweb.pdf