COVID-19-vaccinatie: hoever staan we nu?

16.03.2021 Gezondheid
De grootschalige vaccinatiecampagne tegen COVID-19 is inmiddels gestart in de woonzorgcentra en zal voorlopig gericht zijn op bepaalde prioriteitsgroepen. Daarna zal de vaccinatie worden uitgebreid naar de volledige volwassen bevolking. Wie zijn de prioriteitsgroepen? Zal dit vaccin veilig zijn? Waar kan ik betrouwbare informatie vinden? Je komt het allemaal te weten.

Prioriteitsgroepen

In ons land is vaccinatie tegen COVID-19 gratis en niet verplicht. Het toedienen van de vaccins in 2021 zal verlopen in verschillende fases.

Vaccinatie reeds opgestart

 • Nu: bewoners en personeel van woonzorgcentra
 • Vanaf eind januari: zorgverleners in ziekenhuizen
 • Vanaf 15 februari: eerstelijnszorg (o.a. huisartsen), gevolgd door andere zorginstellingen (bv. centra voor kankeropsporing, Kind en Gezin,…) en overig ziekhuispersoneel
 • Maart: 65-plussers

Vaccinatie nog op te starten

 • April: risicopatiënten en essentiële beroepen (nog te bepalen)
 • Vanaf juni: de rest van de volwassen bevolking (18+)
 • Na de zomer: kinderen (nog te bevestigen)

Dit schema kan nog aangepast worden afhankelijk van het aantal beschikbare vaccins. Wil je de evolutie op de voet volgen? Op de online teller van Sciensano kan je op elk moment zien hoeveel mensen al gevaccineerd werden.

Wanneer kan ik mij laten vaccineren?

Afhankelijk van de prioriteitsgroep waartoe je behoort, zal je de komende maanden in aanmerking komen voor een vaccin. Zodra dat het geval is, krijg je een persoonlijke uitnodiging via sms, brief en e-mail. In België is het vaccin tegen COVID-19 gratis en niet verplicht. Je kan de uitnodiging dus weigeren of aanvaarden. Ben je op de geplande dag van de vaccinatie niet beschikbaar? Dan kan je de afspraak verplaatsen.

Vaccinatie risicogroepen

Op 3 februari reeds heeft de IMC, op advies van de Hoge Gezondheidsraad en de Task Force vaccinatie, de lijst van risicogroepen vastgelegd die in fase 1B van de campagne prioritair hun vaccin kunnen toegediend krijgen.

Momenteel wordt alles in het werk om deze fase operationeel te kunnen starten vanaf 2 april. De afspraken met de ziekenfondsen zijn gemaakt, de softwarepakketten van de huisartsen zijn klaar, en de technische en juridische aspecten worden gefinaliseerd. Op die manier zullen deze patiënten die een verhoogd risico lopen op ernstige ziekte, ziekenhuisopname of zelfs overlijden sneller beschermd worden. De IMC voert daarmee een beleid dat is gebaseerd op harde klinische en wetenschappelijke gegevens, en komt tegemoet aan vragen van talloze patiëntenverenigingen.

We bevinden ons nog niet in de fase van de strategie waarin personen met comorbiditeiten prioritair gevaccineerd worden. Deze fase zal starten rekening houdend met de performantie van de informatica van de uitnodigingstool, en met het samenwerkingsakkoord over de uitwisseling van gegevens. Voor enkele, meest ernstige, comorbiditeiten waarvoor de betrokkenen regelmatig behandeld worden in een ziekenhuis zal de sector gevraagd worden of het mogelijk is hen te vaccineren in het ziekenhuis.

Waar kan ik mij laten vaccineren?

De vaccinatiecentra zijn zo gespreid dat je nooit langer dan 10 tot 15 minuten onderweg bent met de wagen. Elk centrum is vlot bereikbaar, beschikt over voldoende parking en is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Vanaf midden februari zijn er 94 vaccinatiecentra in Vlaanderen en 10 vaccinatiecentra in Brussel gebruiksklaar. Kan je de vaccinatiecentra niet zelf bereiken? Dan kan je thuis gevaccineerd worden.

Zo goed als alle vaccinatiecentra in Vlaanderen hebben aangegeven operationeel te kunnen zijn tegen 15 februari. De eersten die een uitnodiging zullen ontvangen voor hun COVID-19 vaccinatie in een vaccinatiecentrum zijn de zorgverleners uit de eerste lijn (zie boven).

Wat kan ik verwachten in het vaccinatiecentrum?

Elk vaccinatiecentrum heeft zijn eigen vaccinatielijnen voor 20 tot 25 inentingen per uur van 1 type vaccin. Concreet bestaat je bezoek uit 3 stappen:

 • Registratie: bij het binnenkomen aan het onthaal word je geregistreerd. Je krijgt alle info over het vaccin en bespreekt je medische voorgeschiedenis en gezondheidstoestand. Ook de afspraak voor je 2de vaccinatie zal er worden vastgelegd.
 • Vaccinatie: in de vaccinatieruimte zal een verpleegkundige je dan vaccineren.
 • Observatie: na je vaccinatie kan je in de wachtruimte een kwartiertje rusten onder toezicht van de arts.

Wat is de rol van de ziekenfondsen in de vaccinatiecampagne?

Bij OZ komt jouw gezondheid op de eerste plaats. Daarom ondersteunen wij, samen met alle andere Belgische ziekenfondsen*, de lopende vaccinatiecampagne tegen COVID-19.

Lees meer over de rol van de ziekenfondsen >>

(*) Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten, Landsbond van Liberale Mutualiteiten, Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen, Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail.

Betrouwbare informatie

De snelheid waarmee het vaccin werd ontwikkeld, de veiligheid ervan, de bijwerkingen ... het zijn allemaal vragen die de afgelopen weken regelmatig opdoken. Welke informatie is nu echt betrouwbaar? Verschillende referentiesites bieden reeds toegankelijke informatie aan, die wetenschappelijk gevalideerd is en regelmatig bijgewerkt wordt:

Naast deze referentiesites kan je uiteraard ook steeds terecht op www.info-coronavirus.be voor de laatste nieuwe info.

Meest gestelde vragen

 • Hoe is het mogelijk is dat op zo’n korte termijn een vaccin kon worden ontwikkeld? Het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten) legt dit duidelijk in de onderstaande video:


 • Krijg je een coronavaccin, dan kan je daar geen COVID-19 van krijgen. Het vaccin bevat namelijk geen levende virussen en kan dus nooit COVID-19 veroorzaken.
 • Het vaccin werd grondig getest, goedgekeurd en veilig verklaard. Dat zie je ook in de bovenstaande video van het FAGG. Er namen meer vrijwilligers deel aan de fase 3-studies dan in de meeste andere vaccinstudies.
 • Het vaccin geeft weinig tot geen bijwerkingen. Pijn op de plaats van de injectie is de meest voorkomende klacht na COVID-19-vaccinatie. Overige algemene klachten zijn hoofdpijn, koorts of spierpijn. Deze klachten kunnen één tot twee dagen aanhouden en kunnen eenvoudig verholpen worden met een koortswerend middel of pijnstiller.
 • Het vaccin is 90% doeltreffend in de preventie van COVID-19. Het vormt dus een bijzonder effectieve manier om je te beschermen tegen COVID-19.
 • Dat je tot vandaag nog geen COVID-19 hebt gehad, wil niet zeggen dat je er immuun voor bent. Ieder van ons kan besmet raken met het virus en kan het doorgeven aan kwetsbare mensen, ook zonder zelf symptomen te vertonen.
 • Ook gezonde sportieve mensen kunnen op intensieve zorg belanden. Ook als je gezond bent, of niet tot een risicogroep behoort, heb je dus een vaccin nodig om je te beschermen.
 • Zogenaamde ‘mRNA-vaccins’ kunnen je DNA niet veranderen. RNA komt niet in de buurt van je DNA. Je DNA zit diep weggeborgen in de celkern waar het mRNA van het vaccin niet aan kan.
 • Moeten we ons vanaf nu elk jaar opnieuw laten vaccineren tegen COVID-19? Hier kan momenteel nog geen sluitend antwoord worden gegeven. De duur van de geboden bescherming wordt momenteel nog onderzocht.