De coronacijfers blijven alsmaar stijgen. Ook als ziekenfonds voelen we de impact hiervan zeer hard. We merken een enorme toename van het aantal telefoons en doktersbriefjes, waardoor de wachttijden oplopen. Onze medewerkers doen er alles aan om je zo snel mogelijk te helpen en bedanken je voor je begrip. Lees meer
Bij OZ doen we zoveel meer

Alles kan beter, geef hier je suggesties!

Bij OZ staan elke dag meer dan 1.500 medewerkers paraat om OZ klanten met raad en daad bij te staan en hun dossiers klantgericht vooruit te helpen.

We streven naar een optimale dienstverlening en klanttevredenheid. Is er toch iets fout gelopen waardoor je nadeel of schade geleden hebt? Dan kan je dit eerst bespreken met je persoonlijke klantenadviseur of met de betrokken dienst. Zij zijn het best geplaatst om je probleem op te lossen. Lukt het niet via die weg? Dan kan je in tweede instantie terecht bij de ombudsman van OZ.

Onze ombudsman luistert naar je verhaal en bemiddelt als neutraal vertrouwenspersoon. Meer informatie over de werking van de ombudsman kan je hier lezen.
We houden je op de hoogte van de initiatieven die we ondernemen. Is je klacht gegrond, dan zorgen we ervoor dat je een correcte service krijgt en dat je probleem opgelost geraakt – uiteraard steeds binnen het wettelijke en statutaire kader van onze organisatie. Heb je een klacht? Vul het klachtenformulier in.

Let wel: voor vragen over je ziekenfondsdossier, de producten en diensten van OZ of over de tegemoetkomingen van OZ501 kan je steeds terecht in je plaatselijke kantoor, of stuur een bericht naar info@oz.be, een klantenadviseur zal je graag verder helpen.

Suggesties of klachten over de verzekeringen Hospitalia, Dentalia en Medicalia

Ook bij suggesties of klachten over het beheer of de uitvoering van de verzekeringsproducten Hospitalia, Dentalia en Medicalia neem je eerst contact op met je klantenadviseur. Vind je dat je met je klacht niet bij je klantenadviseur terechtkunt of ben je niet tevreden over de oplossing die men je voorstelde? Dan kan je schriftelijk een klacht indienen via het klachtenformulier of via mailadres klachtenbeheer@oz.be. De ombudsman van OZ zal dan voor jou bemiddelen bij de verzekering en in overleg met je klantenadviseur zoeken naar een oplossing.

Brochures