Bij OZ doen we zoveel meer

Groep OZ

OZ is de overkoepelende naam van een aantal entiteiten die elk hun eigen activiteiten organiseren, zoals o.a.:

 • Onafhankelijk Ziekenfonds 501/OZ501: ziekteverzekering en aanvullende diensten (OZ Voordelen), OZ Uitleendienst, OZ Sociale Dienst (de Dienst maatschappelijk werk van OZ501). OZ501, verzekeringsagent (n° CDZ 5001 - Sterrenkundelaan 1 te 1210 Brussel) voor "MLOZ Insurance", de VMOB van de Onafhankelijke Ziekenfondsen (voor de takken 2 en 18), Lenniksebaan 788A, 1070 Brussel, RPR Brussel, (422.189.629, nr. CDZ 750/01). Bekijk hier de juridische infoMIFID en segmentatie.
 • OZ Vitaliteit vzw: beweeg- en voedingsadvies en info- en doesessies
 • OZ reizen nv: reisbureau en organisator van groepsreizen (erkenningsnummer 1245)
 • OZhulp@home cvba so: huishoud- en strijkhulp via dienstencheques
 • OZ Kinderopvang vzw: kinderopvang
 • Kriebels & Kuren vzw: jeugdvakanties (erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap als landelijke jeugdvereniging) en gezinsvakanties
 • Via OZ vzw: vrijwilligerswerking
 • OZ Vakantieverblijven vzw: verhuur OZ Vakantieverblijven
 • OZ Shop cvba: thuiszorgwinkel en webshop

Op deze website vind je een opsomming van de voordelen en diensten van OZ501 en van andere entiteiten. Bij twijfel of betwisting gelden enkel de statuten van OZ501 en de andere entiteiten. De vermelde voordelen en diensten van OZ501 gelden enkel voor klanten die in orde zijn met de bijdragen voor de aanvullende diensten. OZ501 is aangesloten bij de Landsbond van Onafhankelijke Ziekenfondsen.

 

BTW of ondernemingsnummer

 • Onafhankelijk Ziekenfonds 501/OZ501: 0411.760.941
 • OZ Vitaliteit vzw: BE0887604636
 • OZ reizen nv: BE0433002456
 • OZhulp@home cvba so: 0414.808.622
 • OZ Kinderopvang vzw: 0844.519.315
 • Via OZ vzw: 0818.315.259
 • OZ Vakantieverblijven vzw: 0507.887.050
 • OZ Shop cvba: 0420.367.316

 

Inhoud van deze website

www.oz.be verschaft informatie over de activiteiten, voordelen en diensten van de groep OZ

De verantwoordelijke uitgever van de website is Rik Selleslaghs, algemeen directeur, Boomsesteenweg 5 te 2610 Wilrijk Antwerpen. Hij staat in voor een zo volledig en juist mogelijk overzicht van de activiteiten, voordelen en diensten van de entiteiten van OZ. 
OZ  kan echter niet garanderen dat alle informatie passend, juist, en volledig is.

Wijzigingen in de ziekteverzekering en in het overzicht van diensten en -voordelen worden zo snel mogelijk verwerkt.

OZ wijst alle verantwoordelijkheid af voor het gebruik van op deze site verkregen informatie. Bij betwisting gelden enkel de statuten van OZ501 en de andere entiteiten.

Deze website bevat links naar andere websites. OZ kan niet verantwoordelijk  gesteld worden voor de inhoud van deze websites.

Alle gezondheidsinformatie is louter informatief en mag niet worden gebruikt ter vervanging van het medisch advies van de huisarts of specialist. Voor vragen over jouw gezondheid moet je je steeds richten tot je huisarts.

 

Auteursrechten

De informatie op deze website kan je gratis downloaden, kopiëren en afdrukken voor persoonlijk gebruik. De informatie mag ook gebruikt worden  voor activiteiten zonder winstoogmerk, op voorwaarde dat OZ duidelijk als bron wordt vermeld. De informatie mag niet worden gecommercialiseerd  zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van OZ.


De bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer

OZ respecteert jouw privacy

OZ respecteert jouw privacy en verzekert, in een steeds verder digitaliserende wereld, een gepaste bescherming van jouw gegevens. Hiertoe worden steeds de nodige maatregelen genomen, conform de toepasselijke wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016). Om zo transparant mogelijk te zijn, willen wij jou informeren over de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer.

Je hebt recht op je privacy

In overeenkomst met de toepasselijke wetgeving, kan je een aantal rechten uitoefenen. Zo heb je het recht om de persoonsgegevens die we over jou verzamelden, te raadplegen, te laten verbeteren en/of te laten verwijderen. In dit laatste geval wanneer je vermoedt dat OZ bepaalde gegevens onrechtmatig verwerkt. Bovendien kan je je verzetten tegen de verwerking van jouw gegevens, dit enkel op basis van ernstige en gerechtvaardigde redenen. In dat geval stoppen wij met de verwerking van jouw persoonsgegevens, tenzij er dwingende gronden zijn om dat niet te doen.

Bij OZ ben je ingeschreven als titularis (wanneer je zelf het recht op ziekteverzekering opent) of als persoon ten laste (wanneer je rechten kan genieten via de persoon waarbij je ten laste staat). Als persoon ten laste kan je vragen om je dossier af te schermen. Je kan dit doen via het contactformulier.

Ten allen tijde heb je de mogelijkheid om in en uit te schrijven op onze commerciële berichtgeving. Zo ontvang je enkel die informatie die jij wil.

Wens je van geen enkel bedrijf nog mailings of e-mails te ontvangen, contacteer dan de Robinson-lijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond.

 

Privacyverklaringen

Alle informatie over de verwerking van persoonsgegevens door OZ en je privacyrechten vind je terug in onze privacyverklaringen. 

Bekijk hier onze privacyverklaringen voor groep OZ en voor Onafhankelijk Ziekenfonds 501. Een aparte privacyverklaring voor sollicitanten vind je hier

Heb je vragen inzake jouw privacy?

Als je vragen hebt over de manier waarop OZ met jouw persoonsgegevens omgaat, kun je steeds contact opnemen via:

 • het invullen van dit aanvraagformulier
 • het sturen van een e-mail naar privacy@oz.be
 • een schrijven naar OZ zetel Brugge, t.a.v. Data Protection Officer, Gistelsesteenweg 294 bus 1, 8200 Sint-Andries Brugge
Voor meer informatie over de privacywetgeving in België in het algemeen kun je ook terecht op de website van de Belgische Gegevensbeschermings-autoriteit (voorheen Privacycommissie genoemd).

 

Beeldmateriaal

Het beeldmateriaal op deze site dat werd gemaakt tijdens OZ gezinsvakanties en in de OZ Kinderpret wordt gebruikt in overeenstemming met de bepalingen in de betreffende algemene voorwaarden.

Online beleid

De meeste websites die je bezoekt, maken gebruik van cookies, zo ook de OZ website! Ze hebben tot doel jouw surfervaring te verbeteren. Cookies identificeren op anonieme wijze het toestel waarmee je een website bezoekt, hetzij voor de duur van één bezoek (session cookies) of voor herhaalde bezoeken (permanente cookies).

Wat zijn cookies?

Eigenlijk is een cookie een eenvoudig en onschadelijk tekstbestand dat wordt opgeslagen op jouw computer of mobiel apparaat door een website server. Enkel deze server kan de inhoud van die cookie raadplegen! Het bevat geenszins persoonlijke informatie, maar enkel anonieme informatie zoals een unieke identificatiecode, de naam van de site en een aantal cijfers en getallen. Cookies stellen een website in staat om jouw voorkeuren op te slaan of hetgeen te onthouden wat er in jouw winkelmandje steekt. 

Waarvoor gebruikt men ze?

Cookies hebben veel verschillende functies. Zo laten ze je toe om efficiënter te navigeren tussen verschillende pagina’s, slaan ze jouw voorkeuren op ... In het algemeen verbeteren ze jouw gebruikerservaring met de website. Zo maken gespecialiseerde firma’s zoals Hotjar en Google Analytics een duidelijke analyse aan de hand van cookies om jouw beleving van de website te optimaliseren. Bovendien zijn analyses van het klik- en scrollgedrag handig om te kijken hoe we de lay-out van een website kunnen optimaliseren. We verwerken deze gegevens steeds met het oog op de verbetering van de gebruikerservaring. De meest nuttige info komt uiteraard steeds van de sitebezoeker zelf. Daarom vragen we gebruikersfeedback in de vorm van enquêtes en polls. Cookies worden tenslotte ook gebruikt om gericht reclame te kunnen voeren, zoals op Facebook. Op die manier krijg je relevante advertenties te zien. 

Hoe cookies weigeren

Sommige mensen vinden het idee dat een website informatie opslaat op hun computer of mobiel apparaat opdringerig of zelfs akelig. Vooral wanneer deze informatie wordt opgeslagen en gebruikt door een derde zonder het eigen medeweten. Hoewel dit zeer onschuldig is, kan het natuurlijk zijn dat jij geen gerichte reclame wenst te ontvangen. Dan kan je sommige of alle cookies blokkeren, alsook cookies die reeds geplaatst zijn verwijderen. Maar wees je er dan wel van bewust dat die website verscheidene functies kan verliezen!