Over OZ

Groep OZ

OZ is de overkoepelende naam van een aantal entiteiten die elk hun eigen activiteiten organiseren, zoals o.a.:

 • Onafhankelijk Ziekenfonds 501/OZ501: ziekteverzekering en aanvullende diensten (OZ Voordelen), OZ Uitleendienst, OZ Sociale Dienst (de Dienst maatschappelijk werk van OZ501). OZ501, verzekeringsagent (n° CDZ 5001 - Sterrenkundelaan 1 te 1210 Brussel) voor "MLOZ Insurance", de VMOB van de Onafhankelijke Ziekenfondsen (voor de takken 2 en 18), Lenniksebaan 788A, 1070 Brussel, RPR Brussel, (422.189.629, nr. CDZ 750/01). Bekijk hier de juridische infoMIFID en segmentatie.
 • OZ Vitaliteit vzw: beweeg- en voedingsadvies en info- en doesessies
 • OZ reizen nv: reisbureau en organisator van groepsreizen (erkenningsnummer 1245)
 • OZhulp@home cvba so: huishoud- en strijkhulp via dienstencheques
 • OZ Kinderopvang vzw: kinderopvang
 • Kriebels & Kuren vzw: jeugdvakanties (erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap als landelijke jeugdvereniging) en gezinsvakanties
 • Via OZ vzw: vrijwilligerswerking
 • OZ Vakantieverblijven vzw: verhuur OZ Vakantieverblijven
 • OZ Shop cvba: thuiszorgwinkel en webshop

Op deze website vind je een opsomming van de voordelen en diensten van OZ501 en van andere entiteiten. Bij twijfel of betwisting gelden enkel de statuten van OZ501 en de andere entiteiten. De vermelde voordelen en diensten van OZ501 gelden enkel voor klanten die in orde zijn met de bijdragen voor de aanvullende diensten. OZ501 is aangesloten bij de Landsbond van Onafhankelijke Ziekenfondsen.

 

BTW of ondernemingsnummer

 • Onafhankelijk Ziekenfonds 501/OZ501: 0411760941
 • OZ Vitaliteit vzw: BE0887604636
 • OZ reizen nv: BE0433002456
 • OZhulp@home cvba so: 0411760941
 • OZ Kinderopvang vzw: 0411760941
 • Via OZ vzw: 0411760941
 • OZ Vakantieverblijven vzw: 0409792237
 • OZ Shop cvba: 0420367316

 

Inhoud van deze website

www.oz.be verschaft informatie over de activiteiten, voordelen en diensten van de groep OZ

De verantwoordelijke uitgever van de website is Rik Selleslaghs, algemeen directeur, Boomsesteenweg 5 te 2610 Wilrijk Antwerpen. Hij staat in voor een zo volledig en juist mogelijk overzicht van de activiteiten, voordelen en diensten van de entiteiten van OZ. 
OZ  kan echter niet garanderen dat alle informatie passend, juist, en volledig is.

Wijzigingen in de ziekteverzekering en in het overzicht van diensten en -voordelen worden zo snel mogelijk verwerkt.

OZ wijst alle verantwoordelijkheid af voor het gebruik van op deze site verkregen informatie. Bij betwisting gelden enkel de statuten van OZ501 en de andere entiteiten.

Deze website bevat links naar andere websites. OZ kan niet verantwoordelijk  gesteld worden voor de inhoud van deze websites.

Alle gezondheidsinformatie is louter informatief en mag niet worden gebruikt ter vervanging van het medisch advies van de huisarts of specialist. Voor vragen over jouw gezondheid moet je je steeds richten tot je huisarts.

 

Auteursrechten

De informatie op deze website kan je gratis downloaden, kopiëren en afdrukken voor persoonlijk gebruik. De informatie mag ook gebruikt worden  voor activiteiten zonder winstoogmerk, op voorwaarde dat OZ duidelijk als bron wordt vermeld. De informatie mag niet worden gecommercialiseerd  zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van OZ.


OZ respecteert je privacy

Via deze website worden persoonsgegevens verzameld. Bezoekers van deze website verklaren kennis te hebben genomen van onderstaande informatie en geven aan alle entiteiten van OZ de toelating om de door hem/haar meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken zoals hieronder bepaald. Door het meedelen van persoonlijke gegevens kan je gebruik maken van de online diensten, zodat je sommige verrichtingen online kan regelen en informatie kan krijgen over de activiteiten van alle entiteiten van OZ via de nieuwsbrief en andere publicaties die we per e-mail versturen. OZ respecteert je privacy overeenkomstig de geldende wetgeving. Je hebt het recht om de gegevens die over jou zijn opgeslagen in een bestand te raadplegen, te verbeteren of te schrappen met toepassing van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992. De persoons- en adresgegevens die je ons bezorgt, gebruiken we om je te informeren over de activiteiten van alle entiteiten van OZ. Je kan je, kosteloos en op verzoek, altijd verzetten tegen het gebruik van je gegevens voor marketingdoeleinden van één van de entiteiten van OZ. Dat kan online of schriftelijk (OZ, Boomsesteenweg 5, 2610 Wilrijk). Wens je van geen enkel bedrijf nog mailings of e-mails te ontvangen,  contacteer dan de Robinson-lijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond. Door het bezoeken van deze website verklaar je je akkoord met bovenstaande voorwaarden.  Voor meer info kan je ons steeds contacteren.

 

Cookiebeleid

De meeste websites die je bezoekt, maken gebruik van cookies, zo ook de OZ website! Ze hebben tot doel jouw surfervaring te verbeteren. Cookies identificeren op anonieme wijze het toestel waarmee je een website bezoekt, hetzij voor de duur van één bezoek (session cookies) of voor herhaalde bezoeken (permanente cookies).

Cookies hebben vele verschillende functies. Zo laten ze jou toe om efficiënter te navigeren tussen verschillende pagina’s, slaan jouw voorkeuren op, etc. In het algemeen verbeteren ze jouw gebruikservaring met de website.

Wat zijn cookies?

Eigenlijk is een cookie een eenvoudig en onschadelijk tekstbestand dat wordt opgeslagen op jouw computer of mobiel apparaat door een website server. Enkel deze server kan de inhoud van die cookie raadplegen! Het bevat geenszins persoonlijke informatie, maar enkel anonieme informatie zoals een unieke identificatiecode , de naam van de site en een aantal cijfers en getallen. Cookies stellen een website in staat om jouw voorkeuren op te slaan of hetgeen te onthouden wat er in jouw winkelmandje steekt. 

Hoe cookies weigeren

Sommige mensen vinden het idee dat een website informatie opslaat op hun computer of mobiel apparaat opdringerig of zelfs akelig. Vooral wanneer deze informatie wordt opgeslagen en gebruikt door een derde zonder het eigen medeweten. Hoewel dit zeer onschuldig is, kan het natuurlijk zijn dat jij geen gerichte reclame wenst te ontvangen. Dan kan je sommige of alle cookies blokkeren, alsook cookies die reeds geplaatst zijn verwijderen. Maar wees er dan wel van bewust dat die website verscheidene functies kan verliezen!