Voordeel jeugdbeweging en kampen

Jeugdkampen, speelpleinwerking en schooluitstappen

Staat de vakantieagenda van je kind vol met kampen en speelpleindagen? Of organiseert de school regelmatig een uitstap? OZ deelt graag in deze kosten.

Gaan je kinderen op kamp met een sportvereniging of jeugdbeweging?

Dan krijg je tot € 5 per dag per kind tot maximaal 20 dagen per kalenderjaar terug. 

Maak je tijdens de vakantie gebruik van speelpleinwerking?

Dan krijg je tot € 3 per dag per kind (t.e.m. 18 jaar) terugbetaald tot maximaal 20 dagen per kalenderjaar. 

Is het weeral tijd voor een schooluitstap?

Je krijgt een tussenkomst tot € 30 per kind per schooluitstap voor max. 3 uitstappen binnen hetzelfde kalenderjaar. Deze tussenkomst geldt voor zowel daguitstappen als meerdaagse schoolreizen, zoals bos-, zee- of sneeuwklassen. Ook in de kleuterschool.

Voor de tussenkomsten voor jeugdbewegings-, jeugd- en sportkampen, speelpleinwerking en schooluitstappen en lidgeld van de jeugdbeweging is er vanaf 1 januari 2018 een franchise van € 10 per kind per kalenderjaar. Deze franchise van € 10 geldt voor al deze tussenkomsten samen. Concreet betekent dit dat de eerste € 10 tussenkomst niet uitbetaald wordt. Het is wel belangrijk dat je alle gemaakte kosten indient om maximaal van de tussenkomst te kunnen genieten.*

Vakanties voor mindervalide kinderen

Uiteraard laten we jongeren met een handicap erkend door het VAPH niet in de kou staan. Bij aangepaste buitenschoolse opvang (in een voorziening met aangepaste mogelijkheden) ontvang je een tussenkomst van € 5 per dag per kind tot twintig dagen per kalenderjaar.


*Onder voorbehoud goedkeuring CDZ.
 • Voor de tussenkomsten voor jeugdbewegings-, jeugd- en sportkampen, speelpleinwerking en schooluitstappen en lidgeld van de jeugdbeweging is er een franchise van € 10 per kind per kalenderjaar vanaf 1 januari 2018. Deze franchise van € 10 geldt voor al deze tussenkomsten samen. Concreet betekent dit dat de eerste € 10 tussenkomst niet uitbetaald wordt. Het is wel belangrijk dat je alle gemaakte kosten indient om maximaal van de tussenkomst te kunnen genieten.*

 • Je kind moet aangesloten zijn bij OZ501 en in orde zijn met de bijdragen aanvullende diensten.

 • De tussenkomst geldt voor alle schooluitstappen vanaf de kleuterschool tot het einde van het secundair onderwijs.

 • In het kader van de jeugdkampen en de speelpleinwerking is er tegemoetkoming mogelijk voor jongeren t.e.m. 18 jaar.
 • De tussenkomsten kunnen pas betaald worden nadat het kamp, de uitstap, enz. effectief heeft plaats gehad en dus niet op het moment dat je een voorschot of vooruitbetaling hebt gedaan. 
 • Een tussenkomst voor sportkampen georganiseerd door de school komt enkel in aanmerking als het kamp plaats vindt buiten de schooluren. Voor sportklassen kan je de tegemoetkoming voor schooluitstappen krijgen.

 • Je kan het maximum aantal dagen spreiden over meerdere periodes per kalenderjaar. Je kan echter geen dagen overdragen naar het volgende kalenderjaar. 

 • Voor schooluitstappen geldt dat je maximum voor drie schooluitstappen per kalenderjaar (opgelet: niet schooljaar) een tegemoetkoming kan krijgen. Je kan de bedragen van verschillende uitstappen niet samentellen tot je aan € 30 komt. We raden daarom aan om telkens op het einde van het kalenderjaar de schooluitstappen van het voorbije jaar binnen te brengen.

 • Je kan deze tegemoetkoming niet gebruiken voor jeugdvakanties van Kriebels&Kuren. Voor die vakanties heb je als OZ501 klant al een tegemoetkoming ontvangen die rechtstreeks in de prijs verrekend is.

 • Er is geen tegemoetkoming voorzien voor het volgen van een monitorenopleiding, noch voor deelname aan een filmforum met de school.


*Onder voorbehoud goedkeuring CDZ.
of
 • bezorg ons een factuur, betaalbewijs of fiscaal attest waarop duidelijk volgende zaken vermeld staan: naam van het kind, naam van de school of organisatie, datum(s) van de activiteit, type van de activiteit en betaald bedrag in detail

Je kan het ingevulde formulier of de factuur op verschillende manieren aan OZ bezorgen

 • online
 • kantoor of brievenbus: vergeet je kleefzegel niet!Brochures