OZ vakantievoordelen jeugdbeweging en kampen

Jeugdkampen, speelpleinwerking en schooluitstappen

Staat de vakantieagenda van je kind vol met kampen en speelpleindagen? Of organiseert de school regelmatig een uitstap? OZ deelt graag in deze kosten.

Gaan je kinderen op kamp met een sportvereniging of jeugdbeweging?

Dan krijg je tot € 5 per dag per kind tot maximaal 20 dagen per kalenderjaar terug, voor alle aanvragen die dateren van voor 1/7/2016 krijg je tot 10 dagen terug. 

Maak je tijdens de vakantie gebruik van speelpleinwerking?

Dan krijg je tot € 3,00 per dag per kind terugbetaald tot maximaal 20 dagen per kalenderjaar.
Voor alle aanvragen die dateren van voor 1/7/2016 krijg je tot € 1,50 per dag per kind tot maximaal 20 dagen per kalenderjaar terug.

Is het weeral tijd voor een schooluitstap?

Maximum driemaal per kalenderjaar kan je een tegemoetkoming tot € 30 per kind per uitstap krijgen. Deze tegemoetkoming geldt voor zowel daguitstappen als meerdaagse schoolreizen, zoals bos-, zee- of sneeuwklassen. Ook in de kleuterschool. 
Voor alle aanvragen die dateren van voor 1/7/2016 heb je recht op 2 aanvragen per kalenderjaar.

 

Aangepaste buitenschoolse opvang

Uiteraard laten we jongeren met een handicap erkend door het VAPH niet in de kou staan. Bij aangepaste buitenschoolse opvang (in een voorziening met aangepaste mogelijkheden) heb je recht op een tegemoetkoming van € 5 per dag per kind tot twintig dagen per kalenderjaar.

 • Je kind moet aangesloten zijn bij OZ501 en in orde zijn met de bijdragen aanvullende diensten.

 • De tegemoetkoming geldt voor alle schooluitstappen vanaf de kleuterschool tot het einde van het secundair onderwijs.

 • In het kader van de jeugdkampen en de speelpleinwerking is er tegemoetkoming mogelijk voor jongeren t.e.m. 18 jaar.
 • De tegemoetkomingen kunnen pas betaald worden nadat het kamp, de uitstap, enz. effectief heeft plaats gehad en dus niet op het moment dat je een voorschot of vooruitbetaling hebt gedaan. 
 • Voor alle kampen die plaats vonden voor 1/7/2016, is er ook een tegemoetkoming vanaf de 11e tot 20e dag. 
 • Voor speelpleinwerking die plaats vond na 1/7/2016, is er een verhoogde tegemoetkoming van € 3,00 per kind per dag.
 • Een tegemoetkoming voor sportkampen georganiseerd door de school komt enkel in aanmerking als het kamp plaats vindt buiten de schooluren. Voor sportklassen kan je de tegemoetkoming voor schooluitstappen krijgen

 • Je kan het maximum aantal dagen spreiden over meerdere periodes per kalenderjaar. Je kan echter geen dagen overdragen naar het volgende kalenderjaar. 

 • Voor schooluitstappen geldt dat je maximum voor drie schooluitstappen per kalenderjaar (opgelet: niet schooljaar) een tegemoetkoming kan krijgen. Je kan de bedragen van verschillende uitstappen niet samentellen tot je aan € 30 komt. We raden daarom aan om telkens op het einde van het kalenderjaar de schooluitstappen van het voorbije jaar binnen te brengen.
  De derde schooluitstap moet doorgaan na 1/7/2016 om recht te hebben op een extra tegemoetkoming in 2016.

 • Je kan deze tegemoetkoming niet gebruiken voor jeugdvakanties van Kriebels&Kuren. Voor die vakanties heb je als OZ501 klant al een tegemoetkoming ontvangen die rechtstreeks in de prijs verrekend is.

 • Er is geen tegemoetkoming voorzien voor het volgen van een monitorenopleiding, noch voor deelname aan een filmforum met de school.

of
 • bezorg ons een factuur, betaalbewijs of fiscaal attest waarop duidelijk volgende zaken vermeld staan: naam van het kind, naam van de school of organisatie, datum(s) van de activiteit, type van de activiteit en betaald bedrag in detail

Je kan het ingevulde formulier of de factuur op verschillende manieren aan OZ bezorgen

 • online
 • kantoor of brievenbus: vergeet je kleefzegel niet!Brochures