Wat te doen bij ... op vakantie gaan

Dringende zorg in het buitenland

Ben je in het buitenland en heb je dringend medische verzorging nodig? Dan kan je rekenen op het voordeel Dringende Zorgen in het Buitenland. Het voordeel Dringende Zorgen in het Buitenland (DZB) is gebonden aan enkele voorwaarden en geldt niet overal ter wereld. Hieronder vind je alle informatie.

Enerzijds is er de dringende medische bijstand van Mediphone Assist en anderzijds de extra tegemoetkomingen voor medische kosten. 

Opgelet: bijzondere maatregelen ivm COVID-19

Mocht je op dit moment op reis vertrekken naar een land waarvoor nog steeds een negatief reisadvies wordt gegeven door de FOD Buitenlandse Zaken (rode zone), zal je geen beroep kunnen doen op de voordelen van onze aanvullende dienst ‘Dringende Zorgen in het buitenland’. Je blijft wel de basisverzekering behouden vanuit de verplichte verzekering aan de hand van je Europese ziekteverzekeringskaart of een gelijkwaardig document. Bepaalde diensten van Mediphone assist zullen echter bij niet-essentiële reizen naar een rode zone kunnen geweigerd worden en bepaalde verhoogde terugbetalingen (aanvulling tot 75% of 100%) worden mogelijk niet toegepast.

Ben je niet zeker of de regio waar je naartoe trekt veilig is? Dan kan je best informeren bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

 

Opgelet: Breng Mediphone Assist binnen de 48 uur op de hoogte bij elke ziekenhuisopname van minstens 1 nacht na een ongeval, ziekte of aandoening in het buitenland. Bij dialyse, zuurstoftherapie, radiotherapie of chemotherapie, die al werd aangevat in België en dient verdergezet te worden tijdens je reis, breng je Mediphone Assist op de hoogte ten laatste 1 maand voor je vertrek. Doe je dat niet, dan kan je geen gebruik maken van de dienstverlening van Mediphone Assist en betaal je een franchise van 25% op je ziekenhuisfactuur en op de tegemoetkoming in je medische kosten. 

Mediphone Assist kan je bereiken via dit nummer: +32 2 778 94 94

In geval van een dringende ziekenhuisopname, wintersportongeval, dialyse, zuurstoftherapie, radiotherapie en chemotherapie (enkel in deze gevallen) kan je rekenen op de bijstand van Mediphone Assist. Dit mag je verwachten van Mediphone Assist:

 • Medisch en administratief advies verstrekken
 • Je familie en zorgverleners contacteren
 • Een medisch noodzakelijke repatriëring organiseren van de zieke of gewonde, bij een ziekenhuisopname of een wintersportongeval
 • De repatriëring van een stoffelijk overschot organiseren
 • Medische producten zoals geneesmiddelen, protheses en apparaten verzenden als die ter plaatse niet beschikbaar zijn
 • Betalingsgaranties verlenen bij ambulante verzorging door een wintersportongeval, bij een ziekenhuisopname van minstens één overnachting en bij dialyse, zuurstoftherapie, radiotherapie of chemotherapie aangevat in België
 • Je kan er 7 dagen op 7 en 24u/24u terecht

Waar vind je het dichtstbijzijnde ziekenhuis? Hoe geraak je er? Kan je een arts naar je verblijfplaats laten komen? Ook met al je praktische vragen kan je terecht bij Mediphone Assist.

Tip! Ga je op reis naar een land waarvoor je ook een Europese Ziekteverzekeringskaart voor nodig hebt? Vraag dan je EZVK aan via je plaatselijk OZ kantoor of via Mijn OZ. Op de achterzijde van je EZVK staat namelijk het telefoonnummer van Mediphone Assist.


Je kan een beroep doen op Dringende Zorgen in het Buitenland als je verblijft in een land uit onderstaande lijst:


Albanië Hongarije
Malta
Slowakije
Algerije  Ierland  Marokko
Spanje
Andorra Ijsland
Monaco 
Tsjechië
België Israël
Montenegro
Tunesië
Bosnië-Herzegovina     Italië
Nederland
Turkije
Bulgarije  Jordanië
Noorwegen
Vaticaanstad
Cyprus  Kosovo
Oostenrijk
Verenigd Koninkrijk***
Denemarken*
Kroatië
Palestina
Zweden
Duitsland
Letland Polen
Zwitserland
Egypte
Libanon
Portugal

Estland  Liechtenstein
Roemenië

Finland
Litouwen 
San Marino
Frankrijk**
Luxemburg
Servië

Griekenland
Macedonië
Slovenië

 

 • Ga je op reis naar een land dat niet wordt vernoemd? Neem dan contact met ons op via info@oz.be of 03 201 85 55.
 • En wat als je op cruise bent en je hebt medische verzorging nodig? De vlag waar je cruiseschip onder vaart, is het land waar de regels van toepassing zijn. Bijvoorbeeld: het schip vaart onder de Italiaanse vlag, dan gelden de terugbetalingsregels zoals binnen de Europese Unie. Vaart je schip bijvoorbeeld onder de vlag van een land dat niet in de lijst is opgenomen? Dan neem je best contact op met je persoonlijke klantenadviseur.
 • Wanneer een land uit bovenstaande lijst zich in een conflictsituatie bevindt, kan je geen beroep doen op Dringende Zorgen in het Buitenland.
  Ben je niet zeker of de regio waar je naartoe trekt veilig is? Dan kan je best informeren bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

* inclusief Groenland
** inclusief de Franse gebieden Guadeloupe, la Réunion, Mayotte, Guyana, Martinique, Saint Barthélémy en Sint-Maarten
*** het Verenigd Koninkrijk valt nog onder de dekking na hun uittreden uit de EU


Bij dringende en onvoorziene medische verzorging in een land waar je kan rekenen op Dringende Zorgen in het Buitenland (DZB), betaalt OZ501 het bedrag dat eventueel wordt gedekt door de verplichte ziekteverzekering. Daarbovenop krijg je via DZB ook nog een tegemoetkoming voor de volgende kosten:

 • Een terugbetaling van 100% en zonder maximumplafond voor de ambulante verzorging bij een wintersportongeval.
 • Een terugbetaling van 100% en zonder maximumplafond voor medische kosten, als Mediphone op tijd werd gecontacteerd bij:
  • ziekenhuisopname (met minstens 1 overnachting, voor de eerste 15 dagen, of langer indien medisch noodzakelijk)
  • ambulante verzorging gerelateerd aan een ziekenhuisopname en dat 15 dagen voor of na die opname
  • dialyse, zuurstoftherapie, chemotherapie of radiotherapie aangevat in België. Let op: om op tijd van deze diensten te genieten, moet je Mediphone Assist ten laatste één maand voor vertrek contacteren.
  • Om een financiële garantie ter plaatse te krijgen voor dialyse, dien je een dialysecentrum te zoeken dichtbij je verblijfplaats, waar je dialyse eenheden reserveert. Neem na die reservatie contact op met Mediphone Assist om hen volgende informatie mee te delen voor de ten laste neming van de verzorging ter plaatse: naam, adres, telefoon- en faxnummer van het dialysecentrum en je verblijfperiode.
  • Voor chemo- of radiotherapie zoek je samen met je Belgische ziekenhuis een geschikt buitenlands ziekenhuis dichtbij je verblijfplaats en maak je daarmee de nodige afspraken voor de behandeling. Daarna contacteer je Mediphone Assist om de volgende informatie mee te delen voor de tenlasteneming van de verzorging ter plaatse: naam, adres, telefoon- en faxnummer van de instelling in het buitenland.
  • Om een financiële garantie ter plaatse te krijgen voor zuurstoftherapie, neem je contact op met Mediphone Assist en vraag je om in functie van je verblijfplaats de nodige apparatuur te reserveren.
 • Een terugbetaling van 75% van je medische kosten voor andere ambulante verzorging en geneesmiddelen. De geneesmiddelen moeten worden voorgeschreven door een buitenlandse arts n.a.v. een consultatie bij diezelfde arts. Dit percentage is meestal vergelijkbaar met het remgeld voor medische verzorging in België.

 • Terugbetaling van 100% van de repatriëring van de patiënt of het stoffelijk overschot:
  • Naar de woonplaats of vaste verblijfplaats van de patiënt in België, of naar het ziekenhuis dat het dichtst bij deze plaats gelegen is
  • Patiënten die binnen de EER of Zwitserland wonen en er verzekerd zijn met een Belgische S1, kunnen gerepatrieerd worden naar hun woonland
  • Mediphone Assist moet tijdig verwittigd zijn en haar akkoord gegeven hebben voor de repatriëring
  • De patiënt en/of de reisgenoot dient een bewijs te kunnen voorleggen van de geboekte terugkeer
 • Terugbetaling van vervoerskosten per ambulance, openbaar vervoer of taxi van de patiënt in het buitenland:
  • 100% bij een opname van minstens 1 nacht, bv. van de plaats van het ongeval naar het buitenlandse ziekenhuis of van een buitenlands ziekenhuis naar een ander buitenlands ziekenhuis.
  • 100% van de vervoerskosten bij ambulante zorgen onmiddellijk volgend op een wintersportongeval.
  • 75% bij dringende ambulante verzorging, bv. het vervoer naar de spreekkamer van een lokale arts.
  • 75% bij een opname waarbij Mediphone Assist te laat of niet werd verwittigd.
 • Kosten voor verplaatsingen in het buitenland in het kader van dialyse, zuurstoftherapie en chemo - en radiotherapie aangevat in België. De terugbetalingen zijn voor maximum € 100 per maand.

 • Verplaatsingskosten van België naar het buitenland van een persoon van wie de aanwezigheid vereist is. De terugbetaling bedraagt maximum € 500. Er is ook een terugbetaling voor de uitgaven van die persoon in het buitenland voor maximum € 100 per dag en voor maximum 10 dagen (hotel, maaltijden, taxi). Ook voor deze kosten is een akkoord van Mediphone Assist noodzakelijk.

 • Kosten voor zoek- en reddingsacties bij verdwijning van een persoon (of persoon ten laste) kunnen gedekt worden tot maximum € 5000 per verblijf en per verdwenen persoon.

 • € 15 per dossier voor telefoonkosten bij Mediphone Assist.

Je kan rekenen op Dringende Zorgen in het Buitenland (DZB) als je:

 • Mediphone Assist binnen de 48u op de hoogte brengt na elke ziekenhuisopname van minstens 1 nacht
 • Mediphone Assist ten laatste 1 maand vóór je vertrek verwittigt bij dialyse, zuurstoftherapie, chemo- of radiotherapie aangevat in België
 • gedomicilieerd bent in België of behoort tot één van de uitzonderingen voorzien in de statuten
 • in orde bent met je ziekenfondsbijdragen voor de aanvullende diensten op de dag dat je vertrekt naar het buitenland
 • in een land verblijft waar je van DZB kan genieten
 • dringende, niet-geplande medische verzorging nodig hebt
 • medische verzorging krijgt tijdens een tijdelijk verblijf in het buitenland, tot 3 maanden vanaf de datum van de eerste medische verzorging
 • de adviezen van de bijstandscentrale Mediphone Assist opvolgt
 • de originele facturen kan voorleggen
 • de betalingsbewijzen van de facturen hebt toegevoegd
 • het aanvraagformulier hebt ingevuld en opnieuw hebt ingediend. Je kan dit vinden via Mijn OZ onder 'Aanvragen' of je kan het hier downloaden.
 • bij een dringende ziekenhuisopname of ambulante verzorging na een wintersportongeval, moet je altijd Mediphone Assist verwittigen. In dit geval ben je niet verplicht om achteraf bewijzen binnen te brengen.
 • sommige kosten zoals die voor thermale kuren, schoonheidsbehandelingen, herstel en aankoop van brillen, ... worden niet terugbetaald. Ook de kosten ten gevolge van het beoefenen van een gevaarlijke sport zoals skiën buiten de piste of bungeespringen komen niet in aanmerking. De volledige lijst vind je hier.

 

Bij discussie zijn de statuten van MLOZ doorslaggevend, je kan ze terugvinden op de website van MLOZ.


De dekkingsperiode bedraagt 3 maanden vanaf de eerste dag van de medische verzorging.

Wie arbeidsongeschikt is, heeft in sommige gevallen de toestemming nodig van de adviserend arts om in het buitenland te verblijven. De dienst Dringende Zorgen in het Buitenland dekt de verzorging tijdens de periode waarvoor hij zijn toestemming heeft verleend, zolang die niet langer duurt dan 3 maanden.

Voor studenten die in het kader van een uitwisselingsprogramma in een lidstaat van de Europese Unie of in Noorwegen, Ijsland, Liechtenstein of Zwitserland verblijven, blijft de dekkingsperiode van 12 maanden na de vertrekdatum behouden.