Wat te doen bij ... op vakantie gaan

Europese ziekteverzekeringskaart

De Europese Ziekteverzekeringskaart (EZVK) geeft je toegang tot dringende medische verzorging tijdens een tijdelijk verblijf in het buitenland. Ze zorgt ervoor dat je medische kosten kunnen vergoed worden.

Met deze kaart op zak word je niet gezien als een privépatiënt, waardoor je extreem hoge rekeningen vermijdt. De terugbetaling komt vanuit je verplichte verzekering.

De Europese Ziekteverzekeringskaart (EZVK) geeft je toegang tot geneeskundige verzorging tijdens een tijdelijk verblijf in het buitenland.
Zonder EZVK beschouwen veel landen je als een privépatiënt, met hoge rekeningen tot gevolg.

Bovendien kan je, bij een verzekeringsinstelling (ziekenfonds) in het land waar je verblijft, met deze kaart onmiddellijk terugbetaling van je facturen voor geneeskundige verzorging verkrijgen.

Vraag de EZVK een paar weken vóór je vertrek aan voor elk gezinslid. Dat kan in Mijn OZ of in je OZ kantoor.
Vertrek je eerder? Dan krijg je een voorlopig attest mee. De EZVK is geldig tot het einde van het volgende jaar.

De EZVK aanvragen is gratis voor iedereen die bij een ziekenfonds is aangesloten.

Heb je de EZVK niet op zak? Bij ambulante zorgen betaal je ter plaatse alle kosten en kan je bij je terugkeer in België de facturen indienen bij je ziekenfonds. Afhankelijk van welk land, zal je ziekenfonds het land contacteren waarin je werd verzorgd om de terugbetaling te regelen. Het kan enkele maanden duren vooraleer het geld op je rekening staat.

Ben je in het buitenland in het ziekenhuis beland zonder EZVK op zak? Bel dan binnen 48u naar Mediphone Assist.
Ook bij een wintersport ongeval contacteer je Mediphone Assist.

Ga je naar het buitenland en weet je al op voorhand dat je daar een medische behandeling (dialyse, zuurstof-, chemo- of radiotherapie) zal ondergaan? Neem dan een maand op voorhand contact op met Mediphone Assist.


Deze Europese Ziekteverzekeringskaart of EZVK geeft je toegang tot geneeskundige verzorging tijdens een tijdelijk verblijf in één van de landen in onderstaand lijstje. Vraag dus zeker tijdig een EZVK aan als je naar één van deze landen vertrekt:

  • lidstaten van de Europese Unie
  • Zwitserland
  • Noorwegen
  • Ijsland
  • Liechtenstein
  • Macedonië
  • Australië (Let op, er zijn bijkomende formaliteiten voor dit land. Neem contact op met je persoonlijke klantenadviseur voor meer informatie.)

Ga je op reis naar een land dat niet in bovenstaand lijstje staat? Dan neem je best contact op met je persoonlijke klantenadviseur.
Je vindt de gegevens van je persoonlijke klantenadviseur in Mjin OZ en op alle brieven die je van OZ ontvangt. Je kan ook contact opnemen met het kantoor in je buurt.

Voor sommige landen heb je ook een attest voor dekking van gezondheidszorgen nodig om gedekt te zijn voor medische kosten. Als je naar een van deze landen reist, moet je dus zeker contact opnemen met je persoonlijke klantenadviseur:

  • voor iedereen: Albanië, Bosnië - Herzegovina, Montenegro, Servië, Tunesië (sinds 1/5/2017) en Turkije (sinds 1/9/2018)
  • voor iedereen behalve zelfstandigen: Algerije en Marokko

Opmerking: voor sommige landen (bv. Tunesië) is er een bijkomende nationaliteitscontrole.

 

Ga je naar Rusland? Dan neem je best een privé verzekering. Voor het verkrijgen van een visum heb je een attest nodig. Het ziekenfonds kan dit niet langer afleveren, neem hiervoor contact op met je reisverzekering.


De tegemoetkomingen zijn afhankelijk van waar je precies medische verzorging krijgt.

Openbaar ziekenhuis 

Meestal verrekenen openbare ziekenhuizen de kosten rechtstreeks met het buitenlandse ziekenfonds. Vergeet de EZVK niet voor te leggen wanneer je wordtopgenomen.

Verwittig binnen de 48u Mediphone Assist. Dan kan je rekenen op bijstand en eventueel ook extra terugbetalingen.

Privé ziekenhuis 

Als je wordt opgenomen in een privé ziekenhuis, verwittig dan binnen de 48u Mediphone Assist

Heb je geen recht op het aanvullend voordeel Dringende Zorgen in het Buitenland? Dan moet je de factuur zelf betalen. Nadat je hebt betaald, kan je de factuurbinnen brengen bij een plaatselijk ziekenfonds op vertoon van je Europese Ziekteverzekeringskaart. Je kan de factuur ook bij thuiskomst aan je ziekenfonds bezorgen. 


Iedereen die in België is aangesloten bij een ziekenfonds en in orde is met de ziekteverzekering, kan beroep doen op de voordelen die de Europese Ziekteverzekeringskaart (EZVK) biedt.

De tegemoetkomingen zijn enkel geldig voor ongeplande en dringende medische verzorging.


De Europese Ziekteverzekeringskaart is geldig tot het einde van het jaar volgend op het jaar dat je de kaart aanvraagt.