De coronacijfers blijven alsmaar stijgen. Ook als ziekenfonds voelen we de impact hiervan zeer hard. We merken een enorme toename van het aantal telefoons en doktersbriefjes, waardoor de wachttijden oplopen. Onze medewerkers doen er alles aan om je zo snel mogelijk te helpen en bedanken je voor je begrip. Lees meer
Wat te doen bij ... op vakantie gaan

Frankrijk

Als je naar Frankrijk gaat om er te studeren, op vakantie te gaan of voor geplande medische zorg, moet je daarop voorbereid zijn. Het is niet alleen belangrijk om de juiste bagage mee te nemen, vergeet ook niet de nodige voorbereidingen te treffen op medisch vlak.

Ontdek hier de zaken die je in orde moet brengen voordat je vertrekt. Is het doel van je vertrek naar Frankrijk om je te laten verzorgen? Dan moet je andere voorbereidingen treffen. Ontdek het hier.

Heb je dringende zorg nodig? Dan kunnen wij bijkomende tegemoetkomingen toekennen. Bekijk de voorwaarden hier. 

 

Tijdens je verblijf

 • Bij een ziekenhuisopname moet je binnen 48 uur contact opnemen met de bijstandscentrale Mediphone Assist om je te laten helpen bij de administratieve stappen. Toon zeker ook je Europese ziekteverzekeringskaart in het ziekenhuis. 
 • Een tegemoetkoming voor medische kosten kan je meteen in Frankrijk krijgen of na je terugkeer in België. 
 • Medische verzorging nodig? Of wil je geneesmiddelen aankopen? Het ziekenfonds (CPAM) van jouw verblijfplaats zorgt voor de financiële tenlasteneming van de noodzakelijke verzorging. Je hoeft hen enkel het zorgattest van de verstrekker en/of de apotheker voor te leggen. Toon hen ook je Europese ziekteverzekeringskaart

Word je tijdens je verblijf arbeidsongeschikt? Bezorg ons dan een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid dat is ingevuld door een Franse dokter. Op het getuigschrift moeten de diagnose en de periode van arbeidsongeschiktheid staan. Breng ook je werkgever op de hoogte. De termijn waarin het getuigschrift moet worden ingediend, hangt af van je situatie: 

 • 14 dagen voor een arbeider
 • 28 dagen voor een bediende
 • 8 dagen voor een zelfstandige
 • Binnen 48 uren in alle andere situaties of bij twijfel. 

Terug in België

Als je in Frankrijk geen tenlasteneming van de verzorging gevraagd of gekregen hebt, stuur je de facturen naar OZ, samen met de juiste tegemoetkomingsaanvraag. Vergeet zeker ook niet je betalingsbewijs mee te sturen. 

Let wel: in sommige gevallen moeten we een tariferingsaanvraag naar de Franse instellingen sturen. In dat geval duurt het maximaal 6 maanden voordat de terugbetaling wordt uitgevoerd. Onder bepaalde voorwaarden kan je een voorschot krijgen. Dat voorschot bedraagt 75% van het betaalde bedrag. Na goedkeuring ontvangt u later dan eventueel nog een aanvulling.

 

Ga je studeren in Frankrijk? Ook dan moet je rekening houden met verschillende zaken. We zetten ze hieronder voor jou op een rijtje. 

Opgelet! Wil je jouw woonplaats overbrengen naar Frankrijk? Neem dan contact op met een klantenadviseur. 

Tijdens je verblijf

 • Bij een ziekenhuisopname moet je binnen 48 uur contact opnemen met de bijstandscentrale Mediphone Assist om je te laten helpen bij de administratieve stappen. Toon zeker ook je Europese ziekteverzekeringskaart in het ziekenhuis. 
 • Een tegemoetkoming voor de medische kosten kan je meteen in Frankrijk krijgen of na je terugkeer in België. 
 • Medische verzorging nodig? Of wil je geneesmiddelen aankopen? Het ziekenfonds (CPAM) van jouw verblijfplaats zorgt voor de financiële tenlasteneming van de noodzakelijke verzorging. Je hoeft hen enkel het zorgattest van de verstrekker en/of de apotheker voor te leggen. Toon hen ook je Europese ziekteverzekeringskaart

Terug in België

Als je in Frankrijk geen tenlasteneming van de verzorging gevraagd of gekregen hebt, stuur je de facturen naar OZ, samen met de juiste tegemoetkomingsaanvraag. Vergeet zeker ook niet je betalingsbewijs mee te sturen. 

Let wel: in sommige gevallen moeten we een tariferingsaanvraag naar de Franse instellingen sturen. In dat geval duurt het maximaal 6 maanden voordat de terugbetaling wordt uitgevoerd. Onder bepaalde voorwaarden kan je een voorschot krijgen. Dat voorschot bedraagt 75% van het betaalde bedrag. Na goedkeuring ontvangt u later dan eventueel nog een aanvulling.

 

Is het doel van je verblijf in Frankrijk om je te laten verzorgen? Dan zijn er verschillende mogelijkheden tot terugbetaling, afhankelijk van je woonplaats en de verzorging. 

Voor je vertrekt

Voor sommige verstrekkingen de adviserend arts van OZ toestemming geven alvorens je een terugbetaling kunt krijgen. Dat doe je door hem een medisch verslag te sturen dat werd opgesteld door een Belgische of buitenlandse specialist. Deze toestemming is nodig voor ziekenhuisopnames van minstens 1 nacht of wanneer het gaat om ambulante verstrekkingen die het gebruik vereisen van:

 • een CT-scanner
 • een MRI-scanner
 • een PET-scanner
 • een cathlab (hartcatherisatie)
 • of plaats vinden in een dienst radiotherapie

Toestemming kan enkel gegeven worden voor verstrekkingen die: 

 • opgenomen zijn in de Belgische nomenclatuur en 
 • die niet toegediend kunnen worden binnen een medisch aanvaardbare termijn.

Als je moet worden opgenomen geldt de voorwaarde dat de verzorging moet worden toegediend in medisch betere omstandigheden dan in België. 

In België

Hoe krijg je een financiële tegemoetkoming

Heb je voorafgaande toestemming? 

Dan hangt de tenlasteneming af van het type toestemming die je kreeg:

 • Kreeg je een document S2 en werd dat aanvaard door Frankrijk? Dan gebeurt de tenlasteneming volgens de voorwaarden en tarieven van het land van verzorging. Je betaalt dan enkel jouw persoonlijke bijdrage.
 • Kreeg je toestemming op basis van de Europese richtlijn? Of werd het document S2 niet aanvaard door Frankrijk? Dan moet je alle kosten voorschieten. Stuur de factuur naar OZ wanneer je terug in België bent om eventuele terugbetalingen volgens de Belgische voorwaarden te verkrijgen. 

Heb je geen voorafgaande toestemming nodig? 

Stuur dan de zorgattesten naar OZ om een eventuele terugbetaling te ontvangen. 

 

Als je in Frankrijk wilt bevallen, vraag je bij ons een administratief document S2 aan. Hiermee wordt de verzorging in verband met de bevalling ten laste genomen volgens de Franse voorwaarden en tarieven.

De periode waarin je gedekt bent, hangt af van je statuut:

 • je bent gerechtigde in de algemene regeling: het S2 wordt minstens 1 week vóór de vermoedelijke bevallingsdatum en uiterlijk 14 weken na de bevallingsdatum uitgereikt.
 • je bent gerechtigde in de zelfstandige regeling: het S2 wordt minstens 1 week vóór de vermoedelijke bevallingsdatum en uiterlijk 7 weken na de bevallingsdatum uitgereikt.
 • je bent persoon ten laste: het S2 wordt uitgereikt voor een periode die je zelf kunt bepalen, maar die niet langer mag zijn dan 4 maanden.

Ben je nog niet in moederschapsrust op de dag waarop je naar Frankrijk vertrekt? Contacteer dan eerst een klantenadviseur om te weten welke stappen je moet ondernemen om aanspraak te kunnen maken op de uitkeringen.

Woon je dichtbij de grens? Dan heb je vereenvoudigde toegang tot gezondheidszorg. Contacteer ons voor meer informatie.


Brochures