De coronacijfers blijven alsmaar stijgen. Ook als ziekenfonds voelen we de impact hiervan zeer hard. We merken een enorme toename van het aantal telefoons en doktersbriefjes, waardoor de wachttijden oplopen. Onze medewerkers doen er alles aan om je zo snel mogelijk te helpen en bedanken je voor je begrip. Lees meer
Wat te doen bij ... op vakantie gaan

Italië

Ga je naar Italië om te studeren? Of is het de bestemming van je volgende reis? Misschien ga je er wel naartoe voor geplande medische zorg? Wat de reden ook mag zijn, je bereidt je best altijd goed voor om onverwachtse ongemakjes te vermijden. Check dus zeker of je de juiste bagage bij hebt, maar tref ook de nodige voorbereidingen op medisch vlak. 

Tijdens je verblijf

Om ter plaatse een terugbetaling te krijgen, moet je in principe contact opnemen met één van de lokale kassen (ASL – Azienda Sanitaria Locale of USL – Unita Sanitaria Locale) en hen jouw EZVK voorleggen.

 • Neem bij ziekenhuisopname binnen 48 uur contact op met de bijstandscentrale Mediphone Assist om je te laten helpen bij de administratieve stappen.
 • Als je geregistreerd bent bij een kas, geef dan de gegevens van de gekozen kas door aan het ziekenhuis. Als dat niet het geval is, toon dan je EZVK bij je inschrijving in het ziekenhuis.

Een ziekenhuisopname in Italië is gratis in:

 • openbare ziekenhuizen
 • privéklinieken (op voorwaarde dat ze geconventioneerd zijn bij de Nationale Gezondheidsdienst – Servizio Sanitaro Nazionale)

Heb je medische verzorging nodig of wil je geneesmiddelen aankopen?

 • Je bent geregistreerd bij een Italiaanse kas: vermeld dan gewoon de contactgegevens van de gekozen kas. In dat geval moet je onder bepaalde voorwaarden enkel het persoonlijk aandeel betalen.
 • Je bent niet geregistreerd bij een Italiaanse kas: de kas van je verblijfplaats kan je noodzakelijke verzorging ten laste nemen, als je hen het verzorgingsformulier van de zorgverlener overhandigt en je jouw EZVK voorlegt.

Word je tijdens je vakantie in Italië arbeidsongeschikt?

Bezorg ons dan een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid dat werd ingevuld door een Italiaanse dokter. Op het getuigschrift moeten de diagnose en de periode van arbeidsongeschiktheid staan. Breng zeker ook je Belgische werkgever op de hoogte. De termijn waarin het getuigschrift ingediend moet worden, hangt af van uw situatie:

 • 14 dagen voor een arbeider
 • 28 dagen voor een bediende
 • 8 dagen voor een zelfstandige
 • binnen 48 uur in alle andere situaties of bij twijfel

Terug in België

Als je ter plaatse geen tenlasteneming van de verzorging gevraagd of gekregen hebt, stuur dan de facturen naar OZ en vul de juiste tegemoetkomingsaanvraag in. Vergeet niet de betalingsbewijzen toe te voegen. Aarzel niet om je medische verslagen en voorschriften toe te voegen.

In sommige gevallen moet het Belgische ziekenfonds een tariferingsaanvraag naar de Italiaanse instellingen sturen. In dat geval kan een antwoord dat de tenlasteneming van de verzorging mogelijk maakt, maximaal 6 maanden (na verzending) op zich laten wachten. Onder bepaalde voorwaarden kan je meteen een terugbetaling krijgen van 75% van het bedrag dat je betaald hebt. Wanneer het ziekenfonds het antwoord van de Italiaanse instellingen op de tariferingsaanvraag ontvangen heeft, kan het eventueel nog een aanvulling toekennen.


Ga je in studeren in Italië? Dan is het belangrijk dat je rekening houdt met een aantal zaken. Hieronder zetten we ze voor jou op een rijtje.

Let op! Wil je je woonplaats overbrengen naar Italië? Neem dan contact op met OZ.

Tijdens je verblijf

Om ter plaatse een terugbetaling te krijgen, moet je in principe contact opnemen met één van de lokale kassen (ASL – Azienda Sanitaria Locale of USL – Unita Sanitaria Locale) en hen jouw EZVK voorleggen.

 • Neem bij ziekenhuisopname binnen 48 uur contact op met de bijstandscentrale Mediphone Assist om je te laten helpen bij de administratieve stappen.
 • Als je geregistreerd bent bij een kas, geef dan de gegevens van de gekozen kas door aan het ziekenhuis. Als dat niet het geval is, toon dan je EZVK bij je inschrijving in het ziekenhuis.

Een ziekenhuisopname in Italië is gratis in:

 • openbare ziekenhuizen
 • privéklinieken (op voorwaarde dat ze geconventioneerd zijn bij de Nationale Gezondheidsdienst – Servizio Sanitaro Nazionale)

Heb je medische verzorging nodig of wil je geneesmiddelen aankopen?

 1. Je bent geregistreerd bij een Italiaanse kas: vermeld dan gewoon de contactgegevens van de gekozen kas. In dat geval moet je onder bepaalde voorwaarden enkel het persoonlijk aandeel betalen.
 2. Je bent niet geregistreerd bij een Italiaanse kas: de kas van je verblijfplaats kan je noodzakelijke verzorging ten laste nemen, als je hen het verzorgingsformulier van de zorgverlener overhandigt en je jouw EZVK voorlegt.

Terug in België

Als je in Italië geen tenlasteneming van de verzorging gevraagd of gekregen hebt, stuur dan de facturen naar OZ en vul de juiste tegemoetkomingsaanvraag in. Vergeet niet de betalingsbewijzen toe te voegen. Aarzel niet om je medische verslagen en voorschriften toe te voegen.

In sommige gevallen moet het Belgische ziekenfonds een tariferingsaanvraag naar de Italiaanse instellingen sturen. In dat geval kan een antwoord dat de tenlasteneming van de verzorging mogelijk maakt, maximaal 6 maanden (na verzending) op zich laten wachten. Onder bepaalde voorwaarden kan je meteen een terugbetaling krijgen van 75% van het bedrag dat je betaald hebt. Wanneer het ziekenfonds het antwoord van de Italiaanse instellingen op de tariferingsaanvraag ontvangen heeft, kan het eventueel nog een aanvulling toekennen.


Ga je naar Italië voor medische verzorging? Dan zijn er verschillende mogelijkheden tot terugbetaling, afhankelijk van je woonplaats en de verzorging. 

Voor je vertrekt

Voor sommige verstrekkingen de adviserend arts van OZ toestemming geven alvorens je een terugbetaling kunt krijgen. Dat doe je door hem een medisch verslag te sturen dat werd opgesteld door een Belgische of buitenlandse specialist. Deze toestemming is nodig voor ziekenhuisopnames van minstens 1 nacht of wanneer het gaat om ambulante verstrekkingen die het gebruik vereisen van:

 • een CT-scanner
 • een MRI-scanner
 • een PET-scanner
 • een cathlab (hartcatherisatie)
 • of plaats vinden in een dienst radiotherapie

Toestemming kan enkel gegeven worden voor verstrekkingen die: 

 • opgenomen zijn in de Belgische nomenclatuur en 
 • die niet toegediend kunnen worden binnen een medisch aanvaardbare termijn. 

Als je moet worden opgenomen geldt de voorwaarde dat de verzorging moet worden toegediend in medisch betere omstandigheden dan in België. 

In België

Hoe krijg je een financiële tegemoetkoming? 

 1. Heb je voorafgaande toestemming? 
  Dan hangt de tenlasteneming af van het type toestemming die je kreeg: 

  Kreeg je een document S2 en werd dat aanvaard door Italië? Dan gebeurt de tenlasteneming volgens de voorwaarden en tarieven van het land van verzorging. Je betaalt dan enkel jouw persoonlijk aandeel. 

  Kreeg je toestemming op basis van de Europese richtlijn? Of werd het document S2 niet aanvaard door Italië? Dan moet je alle kosten voorschieten. Stuur de factuur naar je ziekenfonds wanneer je terug in België bent om eventuele terugbetalingen volgens de Belgische voorwaarden te verkrijgen. 

 2. Heb je geen voorafgaande toestemming nodig? 
  Stuur dan de zorgattesten naar OZ om een eventuele terugbetaling te ontvangen. 

Wil je in Italië bevallen? Vraag dan bij ons een administratief document S2 aan. Hiermee wordt de verzorging in verband met de bevalling ten laste genomen volgens de Italiaanse voorwaarden en tarieven.

De periode waarin je gedekt bent, hangt af van je statuut:

 • je bent gerechtigde in de algemene regeling: het S2 wordt minstens 1 week vóór de vermoedelijke bevallingsdatum en uiterlijk 14 weken na de bevallingsdatum uitgereikt.
 • je bent gerechtigde in de zelfstandige regeling: het S2 wordt minstens 1 week vóór de vermoedelijke bevallingsdatum en uiterlijk 7 weken na de bevallingsdatum uitgereikt.
 • je bent persoon ten laste: het S2 wordt uitgereikt voor een periode die je zelf kunt bepalen, maar die niet langer mag zijn dan 4 maanden.

Ben je nog niet in moederschapsrust op de dag waarop je naar Italië vertrekt? Contacteer dan eerst je persoonlijke klantenadviseur om te weten welke stappen je moet ondernemen om aanspraak te kunnen maken op de uitkeringen. Als je in een privéziekenhuis bevalt, wordt de toestemming afgeleverd op basis van de Europese richtlijn, met een terugbetaling volgens de Belgische voorwaarden en tarieven.


Brochures