De coronacijfers blijven alsmaar stijgen. Ook als ziekenfonds voelen we de impact hiervan zeer hard. We merken een enorme toename van het aantal telefoons en doktersbriefjes, waardoor de wachttijden oplopen. Onze medewerkers doen er alles aan om je zo snel mogelijk te helpen en bedanken je voor je begrip. Lees meer
Wat te doen bij ... op vakantie gaan

Nederland

Vertrek je binnenkort naar Nederland? Of je er nu heen gaat voor je vakantie, om te studeren of voor geplande medische zorg, goede voorbereiding is belangrijk. Zo vermijd je onverwachtse ongemakjes. Het is dus niet alleen belangrijk om de juiste bagage mee te nemen, maar ook om de nodige voorbereidingen te treffen op medisch vlak.

Tijdens je verblijf

 • Neem bij ziekenhuisopname binnen 48 uur contact op met de bijstandscentrale Mediphone Assist om je te laten helpen bij de administratieve stappen.
 • Toon je EZVK in het ziekenhuis. Als het ziekenhuis je kaart aanvaardt, betaal je enkel het remgeld.

Je medische verzorging wordt ten lastegenomen als je jouw EZVK toont aan de zorgverlener of apotheker. Je moet de kosten niet voorschieten als de verstrekkingen of geneesmiddelen behoren tot het Nederlands basispakket.

Word je tijdens je verblijf in Nederland arbeidsongeschikt? Bel dan naar het UWV om je ongeschiktheid te melden: +31 088 898 20 01.

Bezorg hen de volgende gegevens:

 • De naam (OZ Onafhankelijk Ziekenfonds) en het nummer (501) van OZ
 • Je rijksregisternummer/inschrijvingsnummer bij OZ

Terug in België

Stuur het originele betalingsbewijs mee. Maak kopieën van alles wat je instuurt en bewaar die. Als je ter plaatse geen tenlasteneming van de verzorging gevraagd of gekregen hebt, stuur dan de facturen naar OZ en vul de juiste tegemoetkomingsaanvraag in. Vergeet niet de betalingsbewijzen toe te voegen. Aarzel niet om je medische verslagen en voorschriften toe te voegen.

In sommige gevallen moet het Belgische ziekenfonds een tariferingsaanvraag naar de Nederlandse instellingen sturen. In dat geval kan een antwoord dat de tenlasteneming van de verzorging mogelijk maakt, maximaal 6 maanden (na verzending) op zich laten wachten. Onder bepaalde voorwaarden kan je meteen een terugbetaling krijgen van 75% van het bedrag dat je betaald hebt. Wanneer het ziekenfonds het antwoord van de Nederlandse instellingen op de tariferingsaanvraag ontvangen heeft, kan het eventueel nog een aanvulling toekennen.


Ga je in studeren in Nederland? Dan is het belangrijk dat je rekening houdt met een aantal zaken. Hieronder zetten we ze voor jou op een rijtje.

Let op! Wil je je woonplaats overbrengen naar Nederland? Neem dan contact op met OZ.

Tijdens je verblijf

 • Neem bij ziekenhuisopname binnen 48 uur contact op met de bijstandscentrale Mediphone Assist om je te laten helpen bij de administratieve stappen.
 • Toon je EZVK in het ziekenhuis
 • Je medische verzorging wordt ten lastegenomen als je jouw EZVK kaart toont aan de zorgverlener of apotheker. Je moet de kosten niet voorschieten als de verstrekkingen of geneesmiddelen behoren tot het Nederlands basispakket.

Terug in België

Als je in Nederland geen tenlasteneming van de verzorging gevraagd of gekregen hebt, stuur dan de facturen naar OZ en vul de juiste tegemoetkomingsaanvraag in. Vergeet niet de betalingsbewijzen toe te voegen. Aarzel niet om je medische verslagen en voorschriften toe te voegen.

In sommige gevallen moet het Belgische ziekenfonds een tariferingsaanvraag naar de Nederlandse instellingen sturen. In dat geval kan een antwoord dat de tenlasteneming van de verzorging mogelijk maakt, maximaal 6 maanden (na verzending) op zich laten wachten. Onder bepaalde voorwaarden kan je meteen een terugbetaling krijgen van 75% van het bedrag dat je betaald hebt. Wanneer het ziekenfonds het antwoord van de Nederlandse instellingen op de tariferingsaanvraag ontvangen heeft, kan het eventueel nog een aanvulling toekennen.


Heb je medische verzorging in Nederland gepland? Dan zijn er verschillende mogelijkheden tot terugbetaling, afhankelijk van je woonplaats en de verzorging.

Voor je vertrekt

Voor sommige verstrekkingen moet de adviserend arts van OZ toestemming geven voordat je een terugbetaling kunt krijgen. Dat doe je door hem een medisch verslag te sturen dat werd opgesteld door een Belgische of buitenlandse specialist. Deze toestemming is nodig voor ziekenhuisopnames van minstens 1 nacht of wanneer het gaat om ambulante verstrekkingen die het gebruik vereisen van:

 • een CT-scanner
 • een MRI-scanner
 • een PET-scanner
 • een cathlab (hartcatherisatie)
 • of plaats vinden in een dienst radiotherapie

Toestemming kan enkel gegeven worden voor verstrekkingen die:

 • opgenomen zijn in de Belgische nomenclatuur en
 • die niet toegediend kunnen worden binnen een medisch aanvaardbare termijn.

Als je moet worden opgenomen geldt de voorwaarde dat de verzorging moet worden toegediend in medisch betere omstandigheden dan in België.

In België

Hoe krijg je een financiële tegemoetkoming?

Heb je voorafgaande toestemming? Dan hangt de tenlasteneming af van het type toestemming die je kreeg:

 • Kreeg je een document S2 en werd dat aanvaard door Nederland? Dan gebeurt de tenlasteneming volgens de voorwaarden en tarieven van het land van verzorging. Je betaalt dan enkel jouw persoonlijk aandeel.
 • Kreeg je toestemming op basis van de Europese richtlijn? Of werd het document S2 niet aanvaard door Nederland? Dan moet je alle kosten voorschieten. Stuur de factuur naar je ziekenfonds wanneer je terug in België bent om eventuele terugbetalingen volgens de Belgische voorwaarden te verkrijgen.

Heb je geen voorafgaande toestemming nodig? Stuur dan de zorgattesten naar OZ om een eventuele terugbetaling te ontvangen.


Als je in Nederland wilt bevallen, vraag dan bij ons een administratief document S2 aan. Hiermee wordt de verzorging in verband met de bevalling ten laste genomen volgens de Nederlandse voorwaarden en tarieven. De periode waarin je gedekt bent, hangt af van je statuut:

 • je bent gerechtigde in de algemene regeling: het S2 wordt minstens 1 week vóór de vermoedelijke bevallingsdatum en uiterlijk 14 weken na de bevallingsdatum uitgereikt.
 • je bent gerechtigde in de zelfstandige regeling: het S2 wordt minstens 1 week vóór de vermoedelijke bevallingsdatum en uiterlijk 7 weken na de bevallingsdatum uitgereikt.
 • je bent persoon ten laste: het S2 wordt uitgereikt voor een periode die je zelf kunt bepalen, maar die niet langer mag zijn dan 4 maanden.

Ben je nog niet in moederschapsrust op de dag waarop je naar Nederland vertrekt? Contacteer dan eerst je persoonlijke klantenadviseur om te weten welke stappen je moet ondernemen om aanspraak te kunnen maken op de uitkeringen.

Als je in een privéziekenhuis bevalt, wordt de toestemming afgeleverd op basis van de Europese richtlijn, met een terugbetaling volgens de Belgische voorwaarden en tarieven.


Brochures