De coronacijfers blijven alsmaar stijgen. Ook als ziekenfonds voelen we de impact hiervan zeer hard. We merken een enorme toename van het aantal telefoons en doktersbriefjes, waardoor de wachttijden oplopen. Onze medewerkers doen er alles aan om je zo snel mogelijk te helpen en bedanken je voor je begrip. Lees meer
Wat te doen bij ... op vakantie gaan

Spanje

Heb je een vakantie in Spanje gepland? Of misschien ga je ernaar toe om er te studeren of voor geplande medische zorg? Bereid je goed voor op je vertrek, zo kan je onverwachtse ongemakjes vermijden. Het is dus niet alleen belangrijk dat je de juiste bagage bij hebt, maar tref ook de nodige voorbereidingen op medisch vlak. 

Tijdens je verblijf

 • Neem bij ziekenhuisopname binnen 48 uur contact op met de bijstandscentrale Mediphone Assist om je te laten helpen bij de administratieve stappen.
 • Toon je Europese Ziekteverzekeringskaart in het ziekenhuis:
  In een ziekenhuis van de openbare sector worden de kosten volledig ten laste genomen.
  In een ziekenhuis uit de privésector worden de kosten niet ten laste genomen door de Spaanse instellingen.
 • Heb je medische verzorging nodig bij een Spaanse arts?
  Uit de openbare sector: de medische verzorging wordt ten laste genomen aan 50% voor actieve personen en 90% voor gepensioneerden.
  Uit de privésector: de Spaanse instellingen nemen geen enkele kost ten laste.
 • Wil je geneesmiddelen aankopen in Spanje? Een persoonlijk aandeel kan ten laste blijven van jou op basis van een voorschrift en je EZVK

Word je tijdens je verblijf arbeidsongeschikt? Bezorg ons dan een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid dat is ingevuld door een Spaanse dokter. Op het getuigschrift moeten de diagnose en de periode van arbeidsongeschiktheid staan. Breng ook je werkgever op de hoogte. De termijn waarin het getuigschrift moet worden ingediend, hangt af van je situatie:

 • 14 dagen voor een arbeider
 • 28 dagen voor een bediende
 • 8 dagen voor een zelfstandige
 • Binnen 48 uren in alle andere situaties of bij twijfel.

Terug in België

Heb je in Spanje geen tenlasteneming van de verzorging gevraagd of gekregen? Stuur de facturen dan naar OZ, samen met de juiste tegemoetkomingsaanvraag. Vergeet zeker ook niet je betalingsbewijs mee te sturen. Je voegt best ook de Spaanse medische of geneesmiddelenvoorschriften en medische verslagen toe.

Let wel: in sommige gevallen moeten we een tariferingsaanvraag naar de Spaanse instellingen sturen. In dat geval duurt het maximaal 6 maanden voordat de terugbetaling wordt uitgevoerd. Onder bepaalde voorwaarden kan je een voorschot krijgen. Dat voorschot bedraagt 75% van het betaalde bedrag. Na goedkeuring ontvang je later dan eventueel nog een aanvulling.


Ga je in studeren in Spanje? Dan is het belangrijk dat je rekening houdt met een aantal zaken. Hieronder zetten we ze voor jou op een rijtje.

Let op! Wil je je woonplaats overbrengen naar Spanje? Neem dan contact op met OZ.

Tijdens je verblijf

 • Neem bij ziekenhuisopname binnen 48 uur contact op met de bijstandscentrale Mediphone Assist om je te laten helpen bij de administratieve stappen.
 • Toon je Europese Ziekteverzekeringskaart in het ziekenhuis
  In een ziekenhuis van de openbare sector worden de kosten volledig ten laste genomen.
  In een ziekenhuis uit de privésector worden de kosten niet ten laste genomen door de Spaanse instellingen.
 • Heb je medische verzorging nodig bij een Spaanse arts?
  Uit de openbare sector: de medische verzorging wordt ten laste genomen aan 50% voor actieve personen en 90% voor gepensioneerden.
  Uit de privésector: de Spaanse instellingen nemen geen enkele kost ten laste.
 • Wil je geneesmiddelen aankopen in Spanje? Een persoonlijk aandeel kan ten laste blijven van jou op basis van een voorschrift en je EZVK.

Terug in België

 • Heb je in Spanje geen tenlasteneming van de verzorging gevraagd of gekregen? Stuur dan je facturen naar OZ, samen met de juiste tegemoetkomingsaanvraag. Vergeet zeker ook niet je betalingsbewijs mee te sturen. Je voegt best ook een de medische of geneesmiddelenvoorschriften en medische verslagen toe.
 • Let wel: in sommige gevallen moeten we een tariferingsaanvraag naar de Spaanse instellingen sturen. In dat geval duurt het maximaal 6 maanden voordat de terugbetaling wordt uitgevoerd. Onder bepaalde voorwaarden kan je een voorschot krijgen. Dat voorschot bedraagt 75% van het betaalde bedrag. Na goedkeuring ontvang je later dan eventueel nog een aanvulling.

Vertrek je naar Spanje om daar medische verzorging te verkrijgen? Dan zijn er verschillende mogelijkheden tot terugbetaling, afhankelijk van je woonplaats en de verzorging.

Voor je vertrekt naar Spanje

Voor sommige verstrekkingen de adviserend arts van OZ toestemming geven alvorens je een terugbetaling kunt krijgen. Dat doe je door hem een medisch verslag te sturen dat werd opgesteld door een Belgische of buitenlandse specialist. Deze toestemming is nodig voor ziekenhuisopnames van minstens 1 nacht of wanneer het gaat om ambulante verstrekkingen die het gebruik vereisen van:

 • een CT-scanner
 • een MRI-scanner
 • een PET-scanner
 • een cathlab (hartcatherisatie)
 • of plaats vinden in een dienst radiotherapie

Toestemming kan enkel gegeven worden voor verstrekkingen die:

 • opgenomen zijn in de Belgische nomenclatuur en
 • niet toegediend kunnen worden binnen een medisch aanvaardbare termijn. Als je moet worden opgenomen geldt de voorwaarde dat de verzorging moet worden toegediend in medisch betere omstandigheden dan in België.

Terug in België

Hoe krijg je een financiële tegemoetkoming?

Heb je voorafgaande toestemming? Dan hangt de tenlasteneming af van het type toestemming die je kreeg:

 • Kreeg je een document S2 en werd dat aanvaard door Spanje? Dan gebeurt de tenlasteneming volgens de voorwaarden en tarieven van het land van verzorging. Je betaalt dan enkel jouw persoonlijk aandeel.
 • Kreeg je toestemming op basis van de Europese richtlijn? Of werd het document S2 niet aanvaard door Spanje? Dan moet je alle kosten voorschieten. Stuur de factuur naar je ziekenfonds wanneer je terug in België bent om eventuele terugbetalingen volgens de Belgische voorwaarden te verkrijgen.

Heb je geen voorafgaande toestemming nodig? Stuur dan de zorgattesten naar OZ om een eventuele terugbetaling te ontvangen.


Gaat je bevalling door in Spanje? Vraag dan bij ons een administratief document S2 aan. Hiermee wordt de verzorging in verband met de bevalling ten laste genomen volgens de Spaanse voorwaarden en tarieven. 

De periode waarin je gedekt bent, hangt af van je statuut: 

 • je bent gerechtigde in de algemene regeling: het S2 wordt minstens 1 week vóór de vermoedelijke bevallingsdatum en uiterlijk 14 weken na de bevallingsdatum uitgereikt.
 • je bent gerechtigde in de zelfstandige regeling: het S2 wordt minstens 1 week vóór de vermoedelijke bevallingsdatum en uiterlijk 7 weken na de bevallingsdatum uitgereikt.
 • je bent persoon ten laste: het S2 wordt uitgereikt voor een periode die je zelf kunt bepalen, maar die niet langer mag zijn dan 4 maanden.

Ben je nog niet in moederschapsrust op de dag waarop je naar Spanje vertrekt? Contacteer dan eerst je persoonlijke klantenadviseur om te weten welke stappen je moet ondernemen om aanspraak te kunnen maken op de uitkeringen. 

Als je in een privéziekenhuis bevalt, wordt de toestemming afgeleverd op basis van de Europese richtlijn, met een terugbetaling volgens de Belgische voorwaarden en tarieven. 

 

Brochures