De coronacijfers blijven alsmaar stijgen. Ook als ziekenfonds voelen we de impact hiervan zeer hard. We merken een enorme toename van het aantal telefoons en doktersbriefjes, waardoor de wachttijden oplopen. Onze medewerkers doen er alles aan om je zo snel mogelijk te helpen en bedanken je voor je begrip. Lees meer
Wat te doen bij ... op vakantie gaan

Zwitserland

Vertrek je naar Zwitserland? Of je er nu op reis gaat, gaat studeren of ernaartoe gaat voor geplande medische zorg, een goede voorbereiding is belangrijk. Zo vermijd je namelijk tal van onverwachtse ongemakken. Zorg er dus zeker voor dat je de juiste bagage meeneemt, maar dat je ook nodige voorbereidingen treft op medisch vlak.

Tijdens je verblijf

 • Neem bij ziekenhuisopname binnen 48 uur contact op met de bijstandscentrale Mediphone Assist om je te laten helpen bij de administratieve stappen.
 • Toon je EZVK in het ziekenhuis

Als het ziekenhuis je EZVK aanvaardt, betaal je enkel het persoonlijke aandeel, evenals een deelname in de verblijfskosten.

Heb je medische verzorging nodig of wil je geneesmiddelen aankopen?

Het Institution commune LAMal zal jouw verzorging ten laste nemen wanneer je de originele factuur van de zorgverlener of apotheker én je EZVK voorlegt. Het is mogelijk dat een aandeel ten laste blijft voor jou. Over het algemeen worden de kosten voor een tandverzorging niet gedekt door de Zwitserse ziekteverzekering. Enkel kosten van medische behandelingen in een openbaar ziekenhuis worden gedekt. 

Word je tijdens je vakantie in Italië arbeidsongeschikt?

Bezorg ons dan een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid dat werd ingevuld door een Zwitserse dokter. Op het getuigschrift moeten de diagnose en de periode van arbeidsongeschiktheid staan. Breng zeker ook je Belgische werkgever op de hoogte.
De termijn waarin het getuigschrift ingediend moet worden, hangt af van uw situatie:

 • 14 dagen voor een arbeider
 • 28 dagen voor een bediende
 • 8 dagen voor een zelfstandige
 • binnen 48 uur in alle andere situaties of bij twijfelode van arbeidsongeschiktheid staan. 

Terug in België

Als je ter plaatse geen tenlasteneming van de verzorging gevraagd of gekregen hebt, stuur dan de facturen naar OZ en vul de juiste tegemoetkomingsaanvraag in. Vergeet niet de betalingsbewijzen en de eventuele medische verslagen en voorschriften toe te voegen. In sommige gevallen moet het Belgische ziekenfonds een tariferingsaanvraag naar de Zwitserse instellingen sturen. In dat geval kan een antwoord dat de tenlasteneming van de verzorging mogelijk maakt, maximaal 6 maanden (na verzending) op zich laten wachten.

Onder bepaalde voorwaarden kan je meteen een terugbetaling krijgen van 75% van het bedrag dat je betaald hebt. Wanneer het ziekenfonds het antwoord van de Zwitserse instellingen op de tariferingsaanvraag ontvangen heeft, kan het eventueel nog een aanvulling toekennen.


Ga je in studeren in Zwitserland? Dan is het belangrijk dat je rekening houdt met een aantal zaken. Hieronder zetten we ze voor jou op een rijtje.

Let op! Wil je je woonplaats overbrengen naar Zwitserland? Neem dan contact op met OZ.

Tijdens je verblijf

 • Neem bij ziekenhuisopname binnen 48 uur contact op met de bijstandscentrale Mediphone Assist om je te laten helpen bij de administratieve stappen.
 • Toon je EZVK in het ziekenhuis

Als het ziekenhuis je EZVK aanvaardt, betaal je enkel het persoonlijke aandeel, evenals een deelname in de verblijfskosten.

Heb je medische verzorging nodig of wil je geneesmiddelen aankopen?

Het Institution commune LAMal zal jouw verzorging ten laste nemen wanneer je de originele factuur van de zorgverlener of apotheker én je EZVK voorlegt. Het is mogelijk dat een aandeel ten laste blijft voor jou. Over het algemeen worden de kosten voor een tandverzorging niet gedekt door de Zwitserse ziekteverzekering. Enkel kosten van medische behandelingen in een openbaar ziekenhuis worden gedekt.

Terug in België

Als je ter plaatse geen tenlasteneming van de verzorging gevraagd of gekregen hebt, stuur dan de facturen naar OZ en vul de juiste tegemoetkomingsaanvraag in. Vergeet niet de betalingsbewijzen en de eventuele medische verslagen en voorschriften toe te voegen. In sommige gevallen moet het Belgische ziekenfonds een tariferingsaanvraag naar de Zwitserse instellingen sturen. In dat geval kan een antwoord dat de tenlasteneming van de verzorging mogelijk maakt, maximaal 6 maanden (na verzending) op zich laten wachten.

Onder bepaalde voorwaarden kan je meteen een terugbetaling krijgen van 75% van het bedrag dat je betaald hebt. Wanneer het ziekenfonds het antwoord van de Zwitserse instellingen op de tariferingsaanvraag ontvangen heeft, kan het eventueel nog een aanvulling toekennen.

Goed om te weten: als je een stage of uitwisselingsprogramma volgt bij een Zwitserse onderwijsinstelling en als de tegemoetkomingsvoorwaarden vervuld zijn, neemt de dienst DZB de verzorging ten laste gedurende een jaar.


Heb je medische zorg nodig en ga je om die reden naar Zwitserland? Er zijn dan verschillende manieren om een terugbetaling te krijgen, afhankelijk van je woonplaats, nationaliteit en de verzorging.

Voor je vertrekt

Voor sommige verstrekkingen de adviserend arts van OZ toestemming geven alvorens je een terugbetaling kunt krijgen. Dat doe je door hem een medisch verslag te sturen dat werd opgesteld door een Belgische of buitenlandse specialist. Deze toestemming is nodig voor ziekenhuisopnames van minstens 1 nacht of wanneer het gaat om ambulante verstrekkingen die het gebruik vereisen van:

 • een CT-scanner
 • een MRI-scanner
 • een PET-scanner
 • een cathlab (hartcatherisatie)
 • of plaats vinden in een dienst radiotherapie

Toestemming kan enkel gegeven worden voor verstrekkingen die:

 • opgenomen zijn in de Belgische nomenclatuur en
 • die niet toegediend kunnen worden binnen een medisch aanvaardbare termijn.

Als je moet worden opgenomen geldt de voorwaarde dat de verzorging in Zwitserland moet worden toegediend in medisch betere omstandigheden dan in België.

In België

Hoe krijg je een financiële tegemoetkoming?

Heb je voorafgaande toestemming?

Dan hangt de tenlasteneming af van het type toestemming die je kreeg:

 • Kreeg je een document S2 en werd dat aanvaard door Zwitserland? Dan gebeurt de tenlasteneming volgens de voorwaarden en tarieven van het land van verzorging. Je betaalt dan enkel jouw persoonlijk aandeel.
 • Kreeg je toestemming op basis van de Europese richtlijn? Of werd het document S2 niet aanvaard door Zwitserland? Dan moet je alle kosten voorschieten. Stuur de factuur naar je ziekenfonds wanneer je terug in België bent om eventuele terugbetalingen volgens de Belgische voorwaarden te verkrijgen.

Heb je geen voorafgaande toestemming nodig?

Stuur dan de zorgattesten naar OZ om een eventuele terugbetaling te ontvangen.


Wil je in Zwitserland bevallen? Vraag dan bij ons een administratief document S2 aan. Hiermee wordt de verzorging in verband met de bevalling ten laste genomen volgens de Zwitserse voorwaarden en tarieven.

De periode waarin je gedekt bent, hangt af van je statuut:

 • je bent gerechtigde in de algemene regeling: het S2 wordt minstens 1 week vóór de vermoedelijke bevallingsdatum en uiterlijk 14 weken na de bevallingsdatum uitgereikt.
 • je bent gerechtigde in de zelfstandige regeling: het S2 wordt minstens 1 week vóór de vermoedelijke bevallingsdatum en uiterlijk 7 weken na de bevallingsdatum uitgereikt.
 • je bent persoon ten laste: het S2 wordt uitgereikt voor een periode die je zelf kunt bepalen, maar die niet langer mag zijn dan 4 maanden.

Ben je nog niet in moederschapsrust op de dag waarop je naar Zwitserland vertrekt? Contacteer dan eerst je persoonlijke klantenadviseur om te weten welke stappen je moet ondernemen om aanspraak te kunnen maken op de uitkeringen.

Als je in een privéziekenhuis bevalt, wordt de toestemming afgeleverd op basis van de Europese richtlijn, met een terugbetaling volgens de Belgische voorwaarden en tarieven.Brochures