Lidgeld fitness en sportclubs

OZ moedigt bewegen en sporten aan! Bewegen is goed voor je gezondheid en gezonde mensen zijn gelukkiger. Als je lid bent van een sport- of fitnessclub betaalt OZ501 je een tegemoetkoming, elk jaar opnieuw ongeacht je leeftijd.

Ben je lid van een sportclub? Doe je aan fitness? Dankzij OZ geniet je van een tegemoetkoming tot € 25,00 per persoon per kalenderjaar. Je mag verschillende tegemoetkomingen aanvragen om aan het totaal van € 25,00 te komen.

Deze tegemoetkoming geldt voor:
 • een fitnessabonnement van minstens 10 beurten
 • lidgeld bij een sportclub voor de duur van een sportseizoen

beken je voordeel


 • in orde zijn met de bijdragen aanvullende diensten
 • op datum betaling van je lidgeld aangesloten zijn bij OZ
 • onder sportclub verstaan we elke sportvereniging die als doel heeft om de fysieke of psychische gezondheid te bevorderen
 • als fitnessclub komen alle centra erkend door de fitnessfederaties in aanmerking
 • bij gezinsaansluitingen moeten de namen van alle gezinsleden vermeld worden
 • Vanaf 1 januari 2020 is dit voordeel niet meer cumuleerbaar met het voordeel lidgeld jeugdbeweging

of
 • vraag aan je sportclub een standaarddocument dat aangeeft dat je je lidgeld of 10-beurtenabonnement betaald hebt en voor welke periode

Je kan het ingevulde formulier op verschillende manieren aan OZ bezorgen

 • Via Mijn OZ
 • kantoor of brievenbus: vergeet je kleefzegel niet!Brochures