Van arbeidsongeschiktheid tot je ziekenfonds. Al je vragen over de impact van corona beantwoord.

Lidgeld fitness en sportclubs

OZ moedigt bewegen en sporten aan! Bewegen is goed voor je gezondheid en gezonde mensen zijn gelukkiger. Als je lid bent van een sport- of fitnessclub betaalt OZ501 je een tegemoetkoming, elk jaar opnieuw ongeacht je leeftijd.

Ben je lid van een sportclub? Doe je aan fitness? Dankzij OZ geniet je van een tegemoetkoming tot € 25,00 per persoon per kalenderjaar. Je mag verschillende tegemoetkomingen aanvragen om aan het totaal van € 25,00 te komen.

Deze tegemoetkoming geldt voor:
 • een fitnessabonnement van minstens 10 beurten
 • lidgeld bij een sportclub voor de duur van een sportseizoen

beken je voordeel


 • in orde zijn met de bijdragen aanvullende diensten
 • op datum betaling van je lidgeld aangesloten zijn bij OZ
 • onder sportclub verstaan we elke sportvereniging die als doel heeft om de fysieke of psychische gezondheid te bevorderen
 • als fitnessclub komen alle centra erkend door de fitnessfederaties in aanmerking
 • bij gezinsaansluitingen moeten de namen van alle gezinsleden vermeld worden
 • Vanaf 1 januari 2020 is dit voordeel niet meer cumuleerbaar met het voordeel lidgeld jeugdbeweging

of
 • vraag aan je sportclub een standaarddocument dat aangeeft dat je je lidgeld of 10-beurtenabonnement betaald hebt en voor welke periode

Je kan het ingevulde formulier op verschillende manieren aan OZ bezorgen

 • Via Mijn OZ
 • kantoor of brievenbus: vergeet je kleefzegel niet!Brochures