Vanwege de coronamaatregelen wijzigt de werking van onze kantoren. Bekijk onze kantorenzoeker om te zien waar je terecht kan.
OZ verzeker jezelf met Hospitalia en Dentalia

Hospitalia Ambulant

Ook buiten het ziekenhuis kunnen de kosten van geneeskundige verzorging zeer hoog oplopen. Bijvoorbeeld:

 • Honoraria van de arts
 • Geneesmiddelen
 • Kinesitherapie
 • Alle vormen van tandzorgen (prothesen, kronen)

Daarom kan je tot en met 64 jaar aansluiten bij Hospitalia Ambulant, als aanvulling bij de producten Hospitalia, Hospitalia Plus of Hospitalia Continuïteit.

Hospitalia Ambulant is een verzekering die een tegemoetkoming toekent, zonder franchise, voor de kosten die je buiten het ziekenhuis moet betalen

 • 50% van het remgeld van artsen, tandartsen kinesisten, verpleegsters en logopedisten
 • 50% van de werkelijk betaalde prijs van klassieke geneesmiddelen
 • Terugbetalingen voor brillenglazen
 • Terugbetalingen voor tand- en andere protheses

 

Maandelijkse bijdrage in 2019
Leeftijd Hospitalia Ambulant
-18 € 8,22
18 - 24 € 8,45
24 - 49 € 17,32
50 - 59 € 24,93
60+ € 39,18

Wil je meer weten over de samenstelling van deze bijdragen? Surf dan naar de website van 'MLOZ Insurance'.

Tarieven geldig vanaf 01/01/2019.
Let op! Er gelden verhoogde bijdragen voor wie inschrijft vanaf de leeftijd van 46 jaar. Raadpleeg de 'Algemene voorwaarden Hospitalia Ambulant 2019voor meer info of neem contact op met je plaatselijk OZ kantoor.

Maandelijkse bijdrage in 2016
Leeftijd Hospitalia
-18 € 7,94
18 - 24 € 8,17
24 - 49 € 16,73
50 - 59 € 24,08
60+ € 37,83
Tarieven geldig vanaf 01/01/2016.
Let op! Er gelden verhoogde bijdragen voor wie inschrijft vanaf de leeftijd van 46 jaar. Raadpleeg de 'Algemene voorwaarden Hospitalia Ambulant 2016' voor meer info of neem contact op met je plaatselijk OZ kantoor

Maandelijkse bijdrage in 2016
Leeftijd Hospitalia
-18 € 7,94
18 - 24 € 8,17
24 - 49 € 16,73
50 - 59 € 24,08
60+ € 37,83
Tarieven geldig vanaf 01/01/2016.
Let op! Er gelden verhoogde bijdragen voor wie inschrijft vanaf de leeftijd van 46 jaar. Raadpleeg de 'Algemene voorwaarden Hospitalia Ambulant 2016' voor meer info of neem contact op met je plaatselijk OZ kantoorMeer info? Contacteer je persoonlijke klantenadviseur. Je vindt zijn of haar gegevens in Mijn OZ. Nog geen OZ klant? Bel dan naar 03 201 85 55.

Hospitalia Ambulant en OZ

Een uitstekende verzekering van je gezondheid? Dat betekent niet alleen een prima hospitalisatieverzekering, maar ook een slim ziekenfonds.

Het is immers interessant dat je ziekenfonds en je extra gezondheidsverzekeringen op elkaar zijn afgestemd.

Om aan te sluiten bij Hospitalia Ambulant, moet je klant zijn van het ziekenfonds OZ501. Nog geen OZ501 klant? Dat is in 1-2-3 geregeld!

Hoe sluit je aan bij Hospitalia Ambulant?

Als OZ vinden we het belangrijk om jou bewust en met kennis van zaken te laten kiezen voor een bepaalde verzekering. Daarom vind je alle informatie en nodige documenten in verband met onze verzekeringen terug op onze website. Wil je aansluiten bij Hospitalia Ambulant? Dat is heel eenvoudig. Print een aansluitingsformulier af en volg volgende stappen:

 1. Kleef een kleefbriefje van OZ.
 2. Vul in de tabel de volgende gegevens in van alle gezinsleden die mee aansluiten: voornaam, naam, geboortedatum en geslacht. 
 3. Vul de vragen van de behoefteanalyse in. Ben je al aangesloten bij Dentalia Plus en/of Medicalia dan hoef je de vragen over die producten niet in te vullen.
 4. Vul daarna volgend stuk in: Je hebt geen contact gehad met een adviseur van het ziekenfonds, waarbij de vragenlijst werd doorgenomen.
 5. Dateer het formulier en onderteken het.
 6. Kies je voor één van de Hospitalia verzekeringen? Vul dan ook per gezinslid dat mee aansluit een medische vragenlijst in, die je ondertekent en dateert.
 7. Daarna doe je alles op de post of breng je de papieren binnen bij je plaatselijk OZ kantoor. Het dichtstbijzijnde kantoor kan je vinden via onze kantorenzoeker. Heb je toch liever dat we even samen met jou het formulier overlopen? Dan kan je terecht in je plaatselijk OZ kantoor. Of maak een afspraak voor een thuisbezoek.

Je kan bij Hospitalia Ambulant enkel aansluiten als aanvulling op een aansluiting bij Hospitalia, Hospitalia Plus of Hospitalia Continuïteit. Aansluiten kan tot en met 64 jaar.

Vul het  en de  in. Via Mijn OZ kan je gepersonaliseerde formulieren invullen. Vergeet de formulieren niet te ondertekenen. Je kan ze opsturen naar of afgeven bij je plaatselijk OZ kantoor

Hospitalia Ambulant voorziet een tegemoetkoming in het kader van prothesen. Voor deze toekenning dien je een aanvraagdocument in te dienen in je plaatselijk OZ kantoor.

Je ontslag indienen

Wil je niet langer verzekerd zijn via Hospitalia? Je kan je verzekering altijd stopzetten. Het ontslag treedt in werking mits naleving van een opzegtermijn van minimum 1 maand, die begint te lopen op de eerste dag van de maand die volgt op de verzending van het aangetekende schrijven of afgifte op kantoor van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.